Populația rezidentă din țara noastră – în scădere cu peste 163 000, în prima zi a acestui an

La 1 ianuarie 2022 populaţia rezidentă a fost de 19 038 098 persoane, în scădere cu 163 600 față de 1 ianuarie 2021, a transmis azi Institutul Naţional de Statistică printr-un comunicat de presă.

Cauza principală a acestei scăderi o reprezintă sporul natural negativ, adică numărul persoanelor decedate a depăşit numărul născuților-vii cu 156.000 .

Din păcate, fenomenul de îmbătrânire demografică continuă să se accentueze, ridicându-se la 123,6 persoane vârstnice la 100 de tineri sub 15 ani.

Procesul de îmbătrânire demografică s-a adâncit, comparativ cu 1 ianuarie 2021 remarcându-se creșterea ponderii populaţiei vârstnice (de 65 ani şi peste).
Ponderea populaţiei de 0-14 ani în total populație a stagnat la 15,8%, în timp ce ponderea populaţiei de 65 ani şi peste în total populaţie a înregistrat o creştere de 0,2 puncte procentuale (de la 19,3% în 2021 la 19,5% la 1 ianuarie 2022),

scrie în comunicatul INS.

Populaţia urbană, precum şi cea de sex feminin sunt majoritare (54,0%, respectiv 51,1%), dar s-au înregistrat scăderi și la aceste capitole.
La 1 ianuarie 2022, populaţia rezidentă din mediul urban a fost de 10 281 000 de persoane, în scădere cu 0,1% față 1 ianuarie 2021 iar populaţia feminină la 1 ianuarie 2022 a fost de 9 728 000 de persoane, în scădere cu 0,9% față de aceeași dată a anului precedent.

În plus, România continuă să fie o ţară de emigrare, fenomenul de emigrare constituind cea de a doua cauză principală a reducerii populaţiei ţării. Soldul migraţiei internaționale în anul 2021 a fost negativ, numărul emigranţilor depăşind numărul imigranților cu puțin peste 16 000 de persoane.
În cursul anului 2021, bărbaţii au emigrat într-o proporţie mai mare decât femeile (50,2%). Şi în rândul imigranţilor, bărbaţii au fost majoritari (54,7%).

Acestea sunt date provizorii estimate anual în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1260/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind statisticile demografice europene, ce urmează a fi revizuite până la sfârşitul acestui an.

(surse info și foto : insse.ro, fb INSTATISTICA)

Leave a Reply

Close Menu