Peste 1000 de tulceni s-au angajat prin AJOFM Tulcea, în primele 5 luni din 2022

Ca urmare a implementării Programului Naţional de Ocupare a Forţei de Muncă, în perioada ianuarie – mai 2022, prin intermediul AJOFM Tulcea au fost încadrate în muncă 1016 de persoane.

Dintre acestea, 486 sunt femei, adică mai putin de jumătate, procentul cel mai mare, de 51,3%, îl au persoanele peste 45 de ani (522) și cel mai mic aparține tinerilor între 25 și 35 de ani (124). 158 au vârsta cuprinsă între 35 și 45 de ani, iar 212 sunt tineri sub 25 de ani, conform comunicatului de presă emis azi de AJOFM Tulcea.

În funcţie de rezidenţă, din totalul persoanelor care s-au angajat, 371 provin din mediul urban, iar 645 de persoane sunt din mediul rural.

Din punct de vedere al nivelului de pregătire al persoanelor pentru care s-a identificat un loc de muncă, cele mai multe persoane au studii liceale (363), urmate de cele cu studii gimnaziale (272). Numărul celor cu studii profesionale este de 250 și
cei mai puțini tulceni angajați cu studii primare sunt în număr de 103.

Dintre persoanele angajate în primele 5 luni din acest an prin intermediul AJOFM Tulcea, 289 de persoane au făcut parte din categoria persoanelor greu sau foarte greu ocupabile. Precizăm că încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre.

Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă înregistrate în baza de date a agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază au domiciliul sau reşedinţa beneficiază de pachete personalizate de măsuri active prevăzute de Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, modificată şi completată.

Numărul persoanelor care au beneficiat de asistenţă pentru înregistrarea în evidenţă ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, în vederea asigurării protecţiei sociale privind acordarea indemnizaţiei de şomaj sau cuprinderea în măsuri active, în perioada 1 ianuarie – 31 mai 2022 a fost de 3235.

(sursă : comunicat de presă AJOFM Tulcea )

Leave a Reply

Close Menu