O altă serie de deținuți din Penitenciarul Tulcea s-au pregătit pentru un loc de muncă după liberare

Pentru a putea obține și menține un loc de muncă după liberare, 5 deținuți din Penitenciarul Tulcea au beneficiat, în ultimele 8 zile, de cursuri de pregătire în cadrul proiectului de activitate : Instruire într-o meserie prin activități practice – Modulul „Instalații sanitare”, conform unui comunicat de presă emis de Penitenciarul Tulcea, primit la redacție.

Proiectul a fost elaborat la nivelul Administrației Naționale a Penitenciarelor și are ca scop inițirea într-o meserie și dezvoltarea unei atitudini corespunzatoare față de muncă.

Activitățile ocupaționale s-au derulat sub indrumarea unui deținut formator și a cadrelor unității iar deținuții au învățat noțiuni teoretice și au exersat tehnici de lucru specifice meseriei.

Persoanele private de libertate participante nu dețineau o calificare profesională sau deprinderi/ aptitudini în domeniul instalatiilor sanitare, fiind selecționate în baza interesului manifestat pentru acest tip de activitate.

Cunoștințele teoretice și aptitudinile practice dobândite, vor putea fi valorificate ulterior în cadrul activităților lucrative desfășurate în penitenciar sau după liberare, inclusiv prin posibilitatea susținerii de către deținuți a unui examen de certificare a unor competențe profesionale.

Pe parcursul acestui an, și alte grupe de deținți din regim deschis si semideschis vor beneficia de astfel de activități, luându-se în considerare și interesul acestora pentru anumite meserii prevazute în cadrul proiectului (zidarie – faianțare, instalații sanitare, lucrări pardoseli, lăcătușerie – sudură).

(sursă info și foto : comunicat de presă Penitenciarul Tulcea)

Leave a Reply

Close Menu