Actiune de informare privind finanțările europene prin POPAM organizată la Primăria Murighiol

Peste o săptămână, persoanele interesate de strategia de dezvoltare locală finanțată cu bani europeni prin Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime (POPAM) 2014-2020, pot participa, la sediul Primăriei Murighiol, la o acțiune de informare si instruire organizată de Asociaţia Grup Local pentru Pescărie Durabilă în Delta Dunării – FLAG Delta Dunării.

La ăntâlnire, ce va începe de la ora 12.30, sunt invitați reprezentanți din domeniile Pescuit si acvacultură, Turism și alte activități economice locale, precum și autorități publice locale, ONG-uri și membri ai societății civile.

Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime (POPAM) 2014-2020 este finantat prin Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM) – unul dintre cele cinci fonduri structurale și de investiții europene (fondurile ESI), care se completează reciproc și își propun să creeze condițiile necesare redresării economice a UE, generând creștere și locuri de muncă.
FEPAM sprijină operatorii în tranziția către un pescuit durabil, ajută comunitățile din zonele de coastă să își diversifice economiile, finanțează proiecte care creează noi locuri de muncă și îmbunătățesc calitatea vieții în regiunile de coastă ale Europei dar și facilitează accesul la finanțare.
Strategia POPAM își propune în principal creșterea producției în acvacultură și procesare. În plus, se dorește creșterea profitabilității operatorilor, conservarea biodiversității și protecția mediului, menținerea și crearea de locuri de muncă, în special în zonele pescărești.
Asociaţia Grup Local pentru Pescărie Durabilă în Delta Dunării a luat fiinţă în anul 2010 având ca scop şi obiectiv ”elaborarea şi implementarea unei Strategii de dezvoltare locală, care să urmărească dezvoltarea unui sector piscicol competitiv, modern şi dinamic bazat pe activităţi durabile de pescuit şi acvacultura, având în considerare toate aspectele legate de protecţia mediului, dezvoltarea socială şi bunăstarea economică.”

(surse info și foto : fb Comuna Murighiol, fonduri-ue.ro, flagdelta.ro)

Leave a Reply

Close Menu