Primăria Tulcea digitalizează 16 școli din municipiu
Primăria Tulcea a obținut aproape 9 milioane de lei fonduri nerambursabile pentru a dota cu echipamente electronice moderne 16 școli din municipiu, anunță primarul Ștefan Ilie.
Am pregătit proiectul în octombrie 2020, alături de Direcția Management Proiecte cu Finanțare Nerambursabilă. Acum, odată ce au început să se deschidă liniile de finanțare, am accesat și fondurile, prin intermediul cărora:
– 2864 de elevi înmatriculați în 16 unități de învățământ vor primi tablete școlare cu acces la internet;
– 471 cadre didactice care își desfășoară activitatea în cele 16 unități de învățământ vor beneficia de dotări tehnice IT;
– cele 16 unități de învățământ preuniversitar vor fi dotate și ele cu echipamente/dispozitive electronice.
Următoarele echipamente vor fi achiziționate prin proiect:
• 2864 tablete școlare cu abonament la internet pentru 24 luni;
• 467 laptopuri destinate atât dotării cadrelor didactice, cât și dotării unor săli de clasă;
• 48 sistem Desktop+Monitor necesare pentru dotarea sălilor de clasă;
• 103 Sistem All-In-One necesare pentru dotarea sălilor de clasă;
• 49 camere web necesare pentru dotarea sălilor de clasă;
• 193 camere web videoconferință necesare pentru dotarea sălilor de clasă;
• 205 proiectoare necesare pentru dotarea sălilor de clasă;
• 120 ecrane de proiecție necesare pentru dotarea sălilor de clasă;
• 122 routere wireless;
• 111 table interactive necesare pentru dotarea sălilor de clasă;
• 269 tablete grafice destinate dotării cadrelor didactice și sălilor de clasă;
• Un sistem de management al dispozitivelor de tip tablete școlare.
Asigurarea infrastructurii este primul pas pentru dezvoltarea educației digitale. Proiectul ”E-educație – o șansă pentru viitor în municipiul Tulcea” PROGRAMUL OPERATIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020 – AXA PRIORITARA 2 Acţiunea 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE
Valoarea totală a proiectului este de 8.875.083,32 lei, din care 98% fonduri nerambursabile din partea finanțatorului, Autoritatea pentru Digitalizarea României.
NOTĂ: două unități de învățământ preuniversitar din municipiul Tulcea (respectiv Școala gimnazială ”Alexandru Ciucurencu” și Școala gimnazială ”Elena Doamnă”) nu sunt prinse în proiect, întrucât au depus proiecte individual.
a precizat primarul Ștefan Ilie.

Leave a Reply

Close Menu