Cuplurile mamă – nou-născut cele mai defavorizate vor fi spijinite financiar

 

Potrivit anunțului făcut de Instituția Prefectului – Județul Tulcea, începe implementarea programului – Măsuri pentru sprijinirea categoriilor de cupluri mamă – nou-născut cele mai defavorizate care beneficiază de sprijin material pe bază de tichete sociale pe suport electronic, program aprobat prin ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 113 din 15 iulie 2022 , adică centralizarea datelor.

Prin urmare, mamele care se încadrează în situațiile prevăzute de lege vor depune documentele necesare la sediul primăriei de care aparțin.

La data luării în evidență a cuplului mamă – nou-născut, copilul trebuie să aibă vârsta de maximum 3 luni pentru a fi eligibil.
Mamele care se regăsesc în mai multe categorii de eligibilitate, vor fi înregistrate într-o singură categorie.

Beneficiare ale programului sunt mamele care fac parte din următoarele categorii :

1) mamele care au născut începând cu anul 2022, dar nu mai târziu de trei luni de la nașterea copilului.
2) mamele care au născut începând cu anul 2022, dar nu mai târziu de trei luni de la nașterea copilului și care fac parte din familii beneficiare de alocație pentru susținerea familiei.
3) mamele cu dizabilități care au născut începând cu anul 2022, dar nu mai târziu de trei luni de la nașterea copilului:
4) mamele care au născut începând cu anul 2022, dar nu mai târziu de trei luni de la nașterea copilului, aflate într-una din situațiile prevăzute la lit. d) , art. 3 din OUG nr.113/2022 – „(…) aflate temporar în situaţii critice de viaţă, respectiv victime ale calamităţilor, ale violenţei domestice, persoane dependente şi/sau care se află în situaţii deosebite de vulnerabilitate, stabilite prin ancheta socială întocmită de autorităţile publice cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale sau pe baza unui referat de anchetă socială întocmit de autorităţile publice cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale la solicitarea persoanei sau sesizarea unui terţ”.
5) mamele care au născut începând cu anul 2022, dar nu mai târziu de trei luni de la nașterea copilului și care nu dețin acte de identitate și care, din acest motiv nu pot beneficia de drepturile civile.
6) mamele minore care au născut începând cu anul 2022, dar nu mai târziu de trei luni de la nașterea copilului.
7) mamele care au născut începând cu anul 2022, dar nu mai târziu de trei luni de la nașterea copilului, cetățeni străini sau apatrizi proveniți din zona conflictului armat din Ucraina.

”…în prezent, prin intermediul Programului operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate 2014-2020, finanțat din Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, denumit în continuare FEAD, sunt stabilite ca principale categorii de beneficiari persoanele care beneficiază de sprijin material, mamele cele mai dezavantajate din punct de vedere socioeconomic care au născut începând cu anul 2022”,

scrie în O.U.G. nr. 113 din 15 iulie 2022.

(surse info și  foto : fb prefectTulcea )

Leave a Reply

Close Menu