Stiri din tulcea

Urmează o nouă săptămână de depuneri de solicitări pentru un loc de parcare

13 octombrie 2023
Urmează o nouă săptămână de depuneri de solicitări pentru un loc de parcare

Urmează o nouă săptămână de depuneri de solicitări pentru un loc de parcare

Persoanele cu domiciliul/reședința în Cartier E3, Zona Meduzei, coduri zonă: E3A, E3B, E3C, E3D, E3E, E3F, pot depune solicitări pentru atribuirea directă sau prin licitație a unui loc de parcare de reședință pe unitate locativă, timp de o săptămână, începând de luni 16 octombrie, ora 16:30 .

Solicitările pot fi depuse on-line pe site-ul https://parcari.primariatulcea.ro/ sau la Biroul Parcări din cadrul D.I.A.P Tulcea – str. Plugari, nr.2 (cu acces din str. Păcii), unde persoanele nefamiliarizate cu tehnica digitală pot beneficia de asistență în utilizarea aplicației.

Persoanele cu handicap grav/accentuat sau reprezentanții lor legali care dovedesc cu documente faptul că dețin în proprietate/utilizare un autoturism au prioritate în atribuirea locurilor de parcare de reședință și care nu au depus documente necesare, le pot depune la Biroul Parcări din cadrul D.I.A.P Tulcea – str. Plugari, nr.2, până azi, 13.10.2023, la ora 14:00.

Documente necesare:

A) pentru persoane fizice:
B.I./C.I;
Certificat de înmatriculare sau autorizație provizorie de circulație a autovehiculului în proprietatea sa sau în folosinţă;
Dovada deţinerii poliţei de asigurare tip RCA şi ITP valabil;
Documente privind dreptul de folosinţă (utilizare) a autovehiculului, contract de leasing, contract de comodat, dacă este cazul;
Certificat de încadrare în grupă de handicap grav sau accentuat, dacă este cazul;
Contract de vânzare-cumpărare, contract închiriere sau contract comodat, după caz.

B) pentru persoane juridice:
B.I./C.I reprezentant legal;
Certificat de înmatriculare sau autorizație provizorie de circulație a autovehiculului în proprietatea sa sau în folosinţă;
Dovada deţinerii poliţei de asigurare tip RCA şi ITP valabil;
Documente privind dreptul de folosinţă (utilizare) a autovehiculului, contract de leasing, contract de comodat;
Copie după certificatul de înregistrare de la Registrul Comerțului;
Contract de vânzare-cumpărare, contract de închiriere sau contract de comodat pentru sediu/punct de lucru.

Vor fi luate în considerare DOAR cererile depuse în perioada menționată, timp în care se va desfășura și licitația, în cazul în care vor fi mai multe cereri pentru același loc :
– prețul de pornire a licitației: 150 lei inclusiv TVA; sub acest nivel nicio ofertă nu va putea fi acceptată;
– pasul de licitație va fi de minim 10 lei și maxim 150 lei;
– dacă există o singură solicitare pe un loc de parcare, oferta nu poate fi mărită peste prețul de pornire de 150 lei;
– în momentul mutării pe un alt loc de parcare, licitația se reia de la prețul de pornire de 150 lei;
– în cazul în care, după retragerea unuia sau mai multor participanți în cadrul procedurii de licitație, la expirarea termenului rămâne doar un singur ofertant pe locul respectiv, abonamentul va fi atribuit acestuia cu suma licitată, pentru o perioadă de 5 ani sau pe o perioada de 1 an cu tariful minim, opțiune selectată din aplicație doar în timpul desfășurării licitației.

În cazul în care va exista o singură cerere pentru un loc, atribuirea se face direct.

Pentru a putea obține un loc de parcare în zonele de reședință solicitanții trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale:
– să nu figureze cu datorii la bugetul local, cu excepția situațiilor în care acestea fac obiectul unor litigii, iar executarea a fost suspendată.
– să nu dețină garaj/loc de parcare pe unitatea locativă în perimentrul locului de parcare pe care-l licitează.

Persoanele validate și declarate câștigătoare în urma participării la licitația on-line/atribuire directă vor primi un e-mail de confirmare, după care vor trebui să achite contravaloarea licitaței și/sau tariful anual în termen de 5 zile lucrătoare de la data înștiințării.

(surse info, foto : parcari.primariatulcea.ro, fb primariatulcea)