Stiri din tulcea

Tulcenii, chestionați de ARBDD cu privire la ce măsuri trebuie să includă Planul de management al Rezervației Biosferei Delta Dunării

4 aprilie 2022
Tulcenii, chestionați de ARBDD cu privire la ce măsuri trebuie să includă Planul de management al Rezervației Biosferei Delta Dunării

Tulcenii, chestionați de ARBDD cu privire la ce măsuri trebuie să includă Planul de management al Rezervației Biosferei Delta Dunării

Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării are nevoie de părerea tulcenilor și nu numai, cu privire la măsurile care trebuie incluse în Planul de management al Rezervației Biosferei Delta Dunării.
Rugam completarea chestionarului din link-ul de mai jos de catre localnicii (inclusiv locuitorii din orasul Tulcea) si vizitatorii Deltei Dunarii:
Chestionarul este realizat pentru consultarea părților interesate cu privire la măsurile  (RBDD).
Actiune in cadrul Subactivitatii 2.3. „Realizarea unui studio socio-economic care sa fundamenteze planul de management revizuit, inclusiv evaluarea impactului antropic”. Actiunea este coordonata de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Delta Dunarii – Tulcea.
Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, în calitate de beneficiar al finanțării și în parteneriat cu patru entități, implementează proiectul „Revizuirea planului de management și a regulamentului RBDD”, cod SMIS 2014+ 123322, finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 -2020, Axa Prioritară 4 – Protecţia mediului prin măsuri de conserva-re a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric, Obiectivul 4.1 Creșterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii şi refacerea ecosistemelor degradate. Obiectivul general al proiectului îl reprezintă Revizuirea Planului de Management si a regulamentului Rezervației Biosferei Delta Dunării, arie naturală protejată, sit Natura 2000, pentru creșterea gradului de protecție si conservare a biodiversității.
Cercetarea este realizată de Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare „Delta Dunăriiˮ din Tulcea în cadrul proiectului: „Revizuirea Planului de Management şi a Regulamentului RBDDˮ, al cărui obiectiv general este conservarea şi protecţia diversităţii biologice din ecosistemele naturale ale Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, ROSPA0031 Delta Dunării şi Complexul Razim–Sinoie şi ROSCI0065 Delta Dunării, pentru dezvoltarea aşezărilor umane şi organizarea activităţilor economice în corelaţie cu capacitatea de suport a acestor ecosisteme.