Group 17

Stiri din Tulcea

calendar (1)
aprilie 21, 2021

În perioada 20-23 aprilie 2021, in cadrul proiectului „Infrastructura transfrontalieră de sănătate” finanțat prin Programul Operațional Comun România-Ucraina 2014-2020, se derulează vizita tehnică de verificare intermediară, din partea Biroului Regional de Cooperare Transfrontalieră Suceava, la partenerii care au prevăzute investiții în infrastructură și echipamente medicale, așa cum a fost agreat prin contractul de finanțare.

În cadrul acestei etape operative vor fi validate cheltuielile realizate de consorțiul de parteneri în primele 18 luni de implementare, urmare a verificării documentelor care atestă stadiul raportat al lucrărilor și echipamentele medicale achiziționate.

Miercuri, 21 aprilie 2021, vizita a avut loc în incinta Spitalului Județean de Urgență Tulcea, unde sunt în curs de finalizare lucrările de la secția de sterilizare, reabilitarea și dotarea sălii de operație ortopedie fiind încheiată.

Proiectul „Infrastructura transfrontalieră de sănătate” este finanțat prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate din cadrul Programului Operațional Comun România-Ucraina 2014-2020.

Consiliul Județean Tulcea gestionează o alocare bugetară de aproximativ 1.790.492 Euro, aferentă lucrărilor de infrastructură din cadrul Spitalului Județean.