Stiri din tulcea

Se înlocuiește Regulamentul Activităților Edilitar-Gospodărești din Municipiul Tulcea

iunie 9, 2021

Deoarece, în urma numeroaselor modificări suferite în timp, Regulamentul Activităților Edilitar-Gospodărești din Municipiul Tulcea, aprobat în anul 2008, a devenit dificil de aplicat, se supune dezbaterii publice proiectul de hotărâre „Regulament privind Îmbunătățirea Activității de Gospodărire, Protecția Mediului, Întreținerea și Înfrumusețarea Municipiului Tulcea”, persoanele interesate având la dispoziție aproximativ 2 săptămâni (până la data de 22.06.2021) pentru a trimite propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, după cum a anunțat Primăria Tulcea.

Acest proiect de hotărâre introduce în reglementările locale modificările aduse de Legea 273/2020 la Ordonanța Guvernului nr. 21/03 ianuarie 2002 privind gospodărirea localităților rurale și urbane.

Cea mai importantă modificare privește reglementarea modului de executare de către autoritatea administrației publice locale a lucrărilor de curățare și igienizare pe terenurile și în imobilele proprietate privată, în situația în care proprietarii acestora nu își respectă obligațiile de întreținere a acestora, de menținere a curățeniei și igienei și o altă modificare importantă se referă la reglementarea activității de ridicare, transportare și depozitare a autovehiculelor staționate în parcuri, pe alei pietonale, zone verzi, piețe, scuaruri.

Alte modificări privesc abordarea unitară a obligațiilor instituțiilor publice, asociațiilor de proprietari, ale persoanelor fizice și juridice, structurate pe domenii:
– salubrizare, menținerea igienei și protecția mediului;
– utilizarea drumurilor, trotuarelor și parcajelor, a altor lucrări și dotări publice;
– întreținerea și folosirea construcțiilor, norme de comportament în locuri publice și în imobile;
– activitatea în piețe, târguri și piețe volante;
– deținerea de animale pe raza Municipiului Tulcea.

Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi transmise (cu titlul “recomandare la proiect de act normativ”) via email : contact@primariatulcea.ro