În octombrie 2020 a fost oficializat un nou program de finanțare, prin care statul garantează anumite credite firmelor aflate în deficit de lichiditate, din cauza pandemiei. Acest ajutor de stat se adresează întreprinderilor mari sau întreprinderilor mici și mijlocii, dar cu cifre de afaceri mai mari de 20 milioane lei. Cei interesați pot să acceseze deja programul și trebuie subliniat că termenul-limită inițial a fost prelungit până la 31 mai 2021.
Oportunitatea de a accesa aceste credite a fost oficializată în 7 octombrie, prin publicarea în Monitorul Oficial nr. 910 a Hotărârilor Comitetului interministerial de finanțări, garanții și asigurări nr. 257/2020 și nr. 258/2020. Acestea reglementează care sunt firmele eligibile, ce condiții trebuie să îndeplinească acestea ca să beneficieze de credite, precum și ce condiții trebuie îndeplinite în privința garanțiilor. De asemenea, este stabilită și procedura propriu-zisă de aplicare, pentru finanțare.

Pentru a accesa programul, sunt eligibile următoarele firme:

 • sunt persoane juridice, de drept privat, organizate în baza Legii societăților;
 • sunt IMM-uri ce au avut, în 2019, cifra de afaceri mai mare de 20 milioane lei sau sunt întreprinderi mari;
 • nu se aflau în dificultate la finalul anului 2019 (reglementările aplicabile prevăd mai multe condiții, pentru acest lucru; de exemplu, este considerată ca fiind în dificultate o firmă aflată în procedura insolvenței sau care îndeplinește criteriile pentru a se afla în acea procedură);
 • nu au fost emise, împotriva lor, decizii de recuperare a ajutoarelor de stat sau, chiar dacă au fost emise, ajutorul de stat a fost recuperat;
 • nu se află în procedură de executare silită, închidere operațională, dizolvare, lichidare sau administrare specială și nu există vreo cerere de deschidere a procedurii de concordat preventiv sau de insolvență adresată instanțelor, fie la inițiativa firmelor în cauză, fie la inițiativa vreunui terț creditor;
 • nu au datorii restante la bugetul de stat, cu excepția situației în care acele datorii sunt plătite până la momentul semnării contractului de credit, respectiv a celui de garantare ori acele datorii vor fi plătite din creditul acordat;
 • nu figurează cu incidente majore cu cecuri și bilete la ordin, în ultimele 12 luni, la Centrala Incidentelor de Plăți; excepție fac acele incidente apărute după 16 martie 2020 și care s-au datorat dificultăților financiare cauzate de pandemie;
 • demonstrează că au plătit credite restante la timp sau în cel mult 15 zile, începând cu 1 decembrie 2019, cu aceeași excepție privitoare la incidentele de după 16 martie 2020, ca mai sus;
 • nu se află în litigiu cu Eximbank;
 • nu se află în litigiu cu Ministerul Finanțelor Publice, inclusiv cu Agenția Națională de Administrare Fiscală.
În concret, ajutorul de stat constă în:
 • garantarea, în proporție de cel mult 90%, pentru creditele noi, respectiv cel mult 50%, pentru creditele în derulare; e vorba de credite comerciale acordate de bănci firmelor eligibile, pentru investiții sau pentru susținerea activității curente (dar care nu vor putea fi folosite pentru refinanțarea altor credite sau pentru retrofinanțarea unor cheltuieli deja efectuate și nici nu vor putea fi folosite pentru plata de dividende ori pentru rambursarea împrumuturilor acordate de asociați/acționari);
 • subvenționarea dobânzilor la creditele de tipul celor de mai sus.
Valoarea maximă a unui credit nu va putea fi mai mare de:
 • dublul valorii anuale a cheltuielilor cu salariile, pe 2019 sau pe ultimul an disponibil (pentru societățile înființate după 2019, nu se va putea depăși valoarea anuală a cheltuielilor salariale estimate pe primii doi ani), sau
 • 25% din totalul cifrei de afaceri a beneficiarului pe 2019, ori
 • necesarul de lichidități estimat de un IMM, pentru 18 luni, respectiv de o întreprindere mare, pentru 12 luni (această opțiune e valabilă doar dacă primele două nu pot acoperi nivelul de lichidități necesare).
În ceea ce privește tipurile de cheltuieli ce vor putea fi finanțate prin credite garantate, e vorba, pentru credite de investiții, de cheltuieli de investiții cum sunt cheltuielile de cosultanță sau achiziția de terenuri și construcții. În ceea ce privește acordarea de credite pentru capital de lucru, e vorba de acoperirea cheltuielilor curente, cum sunt cheltuielile aferente unor contracte comerciale/comenzi ori cheltuieli generale aferente activității curente (aici intră, inclusiv, plata datoriilor la stat).

Durata de acordare a creditului este de șase ani, dacă e vorba de credite pentru investiții, respectiv patru ani, dacă e vorba de credite pentru capital de lucru. Garanția acordată de stat va avea o durată la fel de lungă ca cea de acordare a creditului.

Perioada de grație, în schimb, nu poate depăși 24 de luni.

Atenție! 
Firmele au timp să se înscrie, în program, până la 31 mai 2021, termenul inițial (30 noiembrie) fiind prelungit prima dată cu o lună și, mai nou, cu încă cinci luni. În acest sens, ele trebuie să urmeze două proceduri:

 • una pentru acordarea creditului;
 • cealaltă pentru acordarea garanției.
Ambele sunt făcute prin trimiterea unui mail la adresa suport.companii@eximbank.ro, unde firmele interesate își vor manifesta intenția de a accesa creditul, respectiv garanția. Ulterior, EximBank (instituție deținută de statul român) va pune la dispoziția solicitanților documentația ce va trebui completată, prin intermediul unei platforme online. Prin intermediul acelei platforme vor putea fi depuse dosarul de finanțare (pentru credit), respectiv dosarul de garantare. În privința primului, acesta va putea fi trimis și prin poștă la adresa Strada Barbu Delavrancea nr. 6A, sector 1, Bucuresti, CP 011355, în atenția Direcției Analiză NCS.