Stiri din tulcea

S-a lansat un proiect major de decolmatare implementat de ARBDD

iunie 25, 2021

Ieri, 24 iunie, în localitatea Crișan, a avut loc conferința de lansare a proiectului „Îmbunătăţirea condiţiilor hidrologice în habitatele naturale acvatice din Rezervaţia Biosferei Delta Dunării pentru conservarea biodiversităţii şi a resurselor halieutice Complexele lacustre Șontea-Fortuna, Matița-Merhei, Somova-Parcheș”, cod SMIS 2014+ 120889, finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 -2020, Axa Prioritară 4 – Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric, care este cel mai mare dintre cele trei proiecte de decolmatări pe care Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării le are în implementare și vizează activități de reconstrucție ecologică prin decolmatarea canalelor și lacurilor necesară atât conservării biodiversității din Rezervație cât și desfășurării activităților specifice, conform ultimului comunicat ARBDD primit la redacție.

Obiectivul general al proiectului, ce are o valoare de aproape 60 de milioane de lei (35.910.901,99 lei, din care 30.524.266,72 lei din Fondul European de Dezvoltare Regională și 538.486,60 lei din Bugetul Național, reprezentând 86,4995% din valoarea totală eligibilă aprobată) și o durata de implementare a proiectului de 69 de luni, până la data de 31 decembrie 2023, îl constituie îmbunătăţirea gradului de protecţie şi conservare a stării ecosistemelor pentru habitatele de interes conservativ şi speciile de importanţă comunitară din RBDD prin asigurarea unei circulaţii optime a apei în cele 3 complexe vizate (Șontea-Fortuna, Matița-Merhei și Somova-Parcheș).

Având în vedere starea hidrologică deltaică aflată într-o dinamică continuă, în corpurile de apă principale – canale, gârle, lacuri – au loc procese de colmatare în urma cărora se provoacă încetarea sau încetinirea accentuată a împrospătării apelor și pe fondul temperaturilor ridicate din perioadele de vară și început de toamnă, apar fenomene negative care degradează condițiile de viață generale din ecosistemele acvatice naturale.

La conferință au participat reprezentanții celor trei entități partenere în implementarea proiectului: Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării, în calitate de beneficiar al finanțării, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare „Delta Dunării”- I.N.C.D.D.D. Tulcea, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați precum și reprezentanți ai părților interesate (autorități și comunități locale, federații de pescari, asociații de turism, asociații ai transportatorilor, etc.).