Stiri din tulcea

Recuperarea post-COVID-19 va fi decontată de casa de sănătate

iunie 29, 2021

În contractul-cadru cu noile pachete medicale, în vigoare din iulie, sunt prevăzute pentru asigurați și recomandările cardiologilor și pneumologilor pentru servicii medicale pentru cei care au nevoie de recuperare după infecția cu COVID-19. Practic, cardiologii și pneumologii vor putea recomanda pacienților serviciile medicale ale fizioterapeuților, dar și psihologie clinică, psihoterapie, iar acestea vor intra în pachetul de servicii decontate pentru asigurați.

Viitoarele pachete medicale valabile pentru perioada 2021-2022 sunt cuprinse printr-un proiect de hotărâre a Guvernului care mai trebuie doar publicat în Monitorul Oficial – aplicarea sa, de la 1 iulie.

Printre noutățile noului contract-cadru se regăsește și faptul că specialitățile pneumologie și cardiologie între cele pe care le pot avea medicii de specialitate ce recomandă serviciile conexe kinetoterapiei și care pot fi decontate. De ce? Pentru pacienții care au nevoie de recuperare după ce au trecut prin infecția cu virusul SARS-Cov-2. Practic, cardiologii și pneumologii vor putea recomanda pacienților serviciile medicale ale fizioterapeuților, dar și psihologie clinică, psihoterapie, iar acestea vor intra în pachetul de servicii decontate pentru asigurați.

„S-a avut în vedere această completare datorită nevoii de recuperare respiratorie a pacienților postinfecție cu virusul SARS – Cov – 2, precum și a pacienților cu afecțiuni din sfera specialităților cardiologie și pneumologie a căror afecțiuni se agravează post – infecție cu virusul SARS – Cov – 2”, scrie în nota proiectului de HG care urmează să apară în Monitorul Oficial.

În noul contract-cadru sunt preluate și chestiunile care s-au aplicat în ultimele luni, pe perioada stării de alertă și care se vor aplica până la finalul lunii în care încetează starea de alertă, de pildă: consultaţiile medicale prevăzute în pachetul de servicii de bază, respectiv în pachetul minimal de servicii medicale pot fi acordate şi la distanţă, acestea putând fi acordate atât de medicii de familie, cât şi de medicii de specialitate din ambulatoriul clinic, şi pot fi realizate prin orice mijloace de comunicare, cu încadrarea în numărul maxim de cinci consultaţii/oră;
pacienţii simptomatici, pentru manifestări clinice sugestive pentru COVID-19, beneficiază de consultaţii, inclusiv consultaţii la distanţă ce pot fi realizate prin orice mijloace de comunicare, care pot fi acordate de medicii de familie şi de medicii de specialitate din ambulatoriul clinic, cu încadrarea în numărul maxim de cinci consultaţii/oră.

În fine, merită amintit aici că noul contract-cadru mai cuprinde și câteva reglementări pentru funcționarea mecanismului contribuției personale: asigurații în sistemul de sănătate care se vor duce să beneficieze de servicii medicale de spitalizare la unități private vor trebui să știe de la bun început cât trebuie să scoată din buzunar pe lângă ceea ce le poate deconta statul.

Atenție! Noile pachete medicale intră în vigoare de la 1 iulie 2021.