Group 17

Stiri din Tulcea

calendar (1)
aprilie 9, 2021

În urma participării la Sesiunea de Comunicări Publice ”Info-Days”, în cadrul Proiectului BSB: ”Invasive Alien Species Observatory and Network Development for the Assessment of Climate Change Impacts in Black Sea Deltaic Protected Areas” – IASON – „Observatorul speciilor alohtone invazive și dezvoltarea rețelei pentru evaluarea impactului schimbărilor climatice în zone deltaice protejate din bazinul Mării Negre”, am descoperit o frumoasă colaborare între Institutul Național de Cercetare Dezvoltare Delta Dunării (INCDDD) și Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării (ARBDD) care si-au prezentat contribuția la acest proiect al cărui buget, potrivit reprezentantului Institutului de Cercetare tulcean, Dr. Gabriel Lupu, este de 987.700 euro împărțit inegal la 6 parteneri din 5 țări : Romania, Ucraina, Grecia, Turcia si Georgia, din care partea ARBDD este de 30.000 euro și 227.000 euro au fost alocați Institutului citat.

Obiectivul general al acestui proiect internațional este comunicarea, stabilirea și desfășurarea de acțiuni comune de monitorizare a speciilor alohtone invazive (IAS – Invasive Alien Species) în ecosistemele deltaice din Bazinul Marii Negre și anume în 4 zone deltaice din cele 5 tari, în RBDD (rezervație transfrontalieră) acționând specialiști din România dar și din Ucraina.

În plus, se dorește și îmbunătățirea procesului de monitorizare
comuna a mediului în regiunea Marii Negre, iar în ceea ce privește speciile invazive, se va evalua și răspunsul acestora la condițiile climatice actuale și prognozate.