Subvenționarea de către stat a indemnizațiilor pentru salariații trimiși în șomaj tehnic în timpul stării de urgență sau în timpul stării de asediu a devenit o regulă general-valabilă în România prin legea 298 care se aplică din 27 decembrie 2020. Concret, potrivit avocatnet.ro, subvenționarea indemnizațiilor de către stat va fi posibilă, de-acum, ori de câte ori se instituie în România starea de urgență sau starea de asediu. Asta înseamnă că nu va fi necesar să se dea, de fiecare dată când intervin starea de urgență și starea de asediu, o ordonanță sau o lege specială pentru ca măsura subvenționării să fie accesibilă angajatorilor. Noua lege prevede că, pe lista situațiilor din Codul muncii (articolul 52) în care angajatorul poate suspenda, din inițiativă proprie, contractele individuale de muncă ale salariaților, se introduce suspendarea din cauza decretării stării de urgență sau a stării de asediu în România. Totodată, în Cod a apărut un articol nou (articolul 53^1) în care se detaliază ideea că statul va subvenționa indemnizațiile de șomaj tehnic pentru angajatorii care sunt nevoiți să-și suspende sau să-și reducă temporar activitatea în timpul stării de urgență sau în timpul stării de asediu. Statul va acoperi indemnizațiile de șomaj tehnic în baza cererilor trimise de angajatori, prin e-mail, la agențiile teritoriale de ocupare a forței de muncă. Indemnizațiile subvenționate vor fi de 75% din salariul de bază, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut în vigoare în anul în care se decretează stare de urgență sau stare de asediu. Indemnizațiile de șomaj tehnic vor fi taxate, iar de calcularea, declararea și plata impozitului pe venit (10%) și a contribuțiilor la pensii (25%) și sănătate (10%) se va ocupa angajatorul. Taxele vor fi acoperite din indemnizațiile brute virate de stat – angajatorii vor primi suma brută, apoi vor plăti suma netă salariaților și vor plăti statului taxele aferente. În 15 zile de la momentul solicitării subvenționării, banii vor veni de la stat. Sumele nete vor trebui să ajungă apoi la salariați în cel mult trei zile lucrătoare, iar taxele vor trebui declarate și achitate la stat până la data de 25 a lunii de după cea în care au venit sumele brute. Important! Angajatorii nu vor avea voie să desființeze locurile de muncă ale persoanelor trimise în șomaj tehnic – din formularea noii legi reiese că vorbim de o interdicție aplicabilă după finalizarea subvenționării. Interdicția va fi valabilă pentru o perioadă egală cu cea în care statul a subvenționat șomajul tehnic pentru respectivele locuri de muncă. De exemplu, dacă pentru un salariat s-a subvenționat șomajul tehnic șase luni, angajatorului îi va fi interzis să desființeze locul de muncă al acelui angajat timp de șase luni după ce subvenționarea încetează. Încălcarea interdicției va obliga angajatorul la restituirea banilor primiți de la stat pentru postul sau posturile desființate. De principiu, prevederile introduse în Codul muncii prin Legea 298/2020 sunt, în mare, identice cu cele stabilite de Guvern prin OUG 30/2020. Diferența majoră dintre ele este că legea a stabilit o regulă general-valabilă pe termen lung, în timp ce ordonanța a fost dată numai pentru epidemia de coronavirus cu care ne confruntăm în prezent.
Group 17

Cauta