Group 17

Stiri din Tulcea

calendar (1)
februarie 1, 2021

 Potrivit studiului „Evoluția dezvoltării economice în Regiunea Sud-Est”, județul nostru se încadrează în categoria celor mai afectate teritorii, fiind un județ defavorizat, cu dezvoltare întârziată, după cum apare într-o postare pe pagina de socializare a primarului municipiului, prin care anunța solicitarea adresată Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, Direcției Generale Programe și Coordonare Sistem de a include județul Tulcea în Anexa D a Raportului de Țară 2020 și implicit de a-l declara ca județ eligibil în Programul Operațional Tranziție Justă, alături de alte șase județe : Hunedoara, Gorj, Mureș, Prahova, Galați și Dolj. Programul Operațional pentru Tranziția Justă, cu o alocare 1,766 miliarde Euro, este un program de finanțare pentru mediul privat, foarte important pentru activitatea economică a mediului de afaceri și esențial pe termen mediu și lung pentru dezvoltarea locuitorilor unui județ.

Astfel, pentru revitalizarea mediului economic și social al municipiului Tulcea, se impune, (cu celeritate,) diversificarea economică și socială a orașului, prin implementarea de măsuri de recalificare și /sau reconversie profesională și incluziune activă a lucrătorilor și a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, in acest scop fiind primordială sprijinirea apariției de noi activități care să pună în valoare întregul potențial economic al județului, respectiv al municipiului, precum și sprijinirea transformării proceselor industriale existente.

Ca activități eligibile din Programul Operațional pentru Tranziție Justă, sunt:

• Investiții in înființarea, dezvoltarea și operaționalizarea incubatoarelor de afaceri;

• Investiții în crearea de noi întreprinderi, inclusiv prin servicii de consultanță;

• Investiții în activități de cercetare și inovare care conduc la creșterea competitivității întreprinderilor;

• Dezvoltare economică prin promovarea transferului de tehnologii avansate și sprijinirea cooperării dintre industrie și cercetători;

• Investiții productive in IMM-uri, inclusiv în întreprinderi nou înființate, care conduc la diversificare și reconversie economică;

• Creșterea competitivității întreprinderilor prin digitalizare și competențe digitale avansate;

• Creșterea gradului de digitalizare a serviciilor publice pentru a reduce sarcina administrativă pentru mediul de afaceri.

Group 17

Cauta