Group 17

Stiri din Tulcea

calendar (1)
decembrie 10, 2020

În urma unei evaluări globale în teren a site-urilor Patrimoniu Mondial Natural UNESCO, realizata de Uniunea Internațională pentru Conservarea Naturii = IUCN, concluzia pentru Delta Dunării este că situația prezentă este bună, cu unele temeri, cele trei categorii analizate primind următoarele calificative finale: starea Valorilor patrimoniului natural este bună cu unele îngrijorări, din cauza existenței unor Amenințări destul de mari la unele categorii de factori cu impact asupra valorilor, iar Protecția și Administrarea sitului sunt în mare eficiente, potrivit informatiilor furnizate pe pag de socializare a Administrației Rezervației Biosferei Delta Dunării.
Prima evaluare globală în teren a site-urilor Patrimoniu Mondial Natural UNESCO și a perspectivelor lor de a-și menține valorile de Patrimoniu Mondial peste timp, a fost lansată în 2014 cu scopul de a identifica și anticipa provocările cu care se confruntă conservarea, recunoscând totodată succesele înregistrate și de atunci se realizeaza la fiecare 3 ani, de către experți independenți, și se bazează pe evidențe de referință și informații disponibile despre un anume site, rezumând situația curentă a acestuia și tendințele valorilor sale, amenințările la adresa acestor valori, eficiența protecției și a administrării site-ulu

Group 17

Cauta