Group 17

Stiri din Tulcea

calendar (1)
iulie 16, 2021

𝐃𝐈𝐑𝐄𝐂𝐓̦𝐈𝐀 𝐔𝐑𝐁𝐀𝐍𝐈𝐒𝐌, 𝐀𝐌𝐄𝐍𝐀𝐉𝐀𝐑𝐄 𝐓𝐄𝐑𝐈𝐓𝐎𝐑𝐈𝐔 din cadrul Primăriei Tulcea scoate la concurs două posturi:

1. la 𝗕𝗶𝗿𝗼𝘂𝗹 𝗜𝗻𝘀𝗽𝗲𝗰𝘁̦𝗶𝗲 𝗨𝗿𝗯𝗮𝗻𝗮̆, 𝗖𝗮𝗱𝗮𝘀𝘁𝗿𝘂, 𝗕𝗮𝗻𝗰𝗮̆ 𝗱𝗲 𝗗𝗮𝘁𝗲 𝗨𝗿𝗯𝗮𝗻𝗮̆
Funcția: șef birou, gradul I
𝗖𝗘𝗥𝗜𝗡𝗧̦𝗘:
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul urbanismului, arhitecturii și construcțiilor,
– să fie absolvenţi cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
– minimum 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.
𝗖𝗢𝗡𝗖𝗨𝗥𝗦:
Dosarele se depun în perioada 16.07.2021 – 04.08.2021.
Proba scrisă va avea loc la sediul Primăriei municipiului Tulcea din str. Păcii, nr.20 în data de 18 august 2021, ora 10:00.
Interviul va fi susţinut în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la susținerea probei scrise, de către candidaţii declaraţi admişi la această probă.

2. la 𝐒𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐢𝐮𝐥 𝐔𝐫𝐛𝐚𝐧𝐢𝐬𝐦, 𝐀𝐦𝐞𝐧𝐚𝐣𝐚𝐫𝐞 𝐓𝐞𝐫𝐢𝐭𝐨𝐫𝐢𝐮
Funcția: șef serviciu, gradul II
𝗖𝗘𝗥𝗜𝗡𝗧̦𝗘:
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul urbanismului, arhitecturii și construcțiilor,
– absolvenţi cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
– minimum 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.
𝗖𝗢𝗡𝗖𝗨𝗥𝗦:
Dosarele se depun în perioada 16.07.2021 – 04.08.2021.
Proba scrisă va avea loc la sediul Primăriei municipiului Tulcea din str. Păcii, nr. 20 în data de 18 august 2021, ora 10:00.
Interviul va fi susţinut în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la susținerea probei scrise, de către candidaţii declaraţi admişi la această probă.

𝗜𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝘁̦𝗶𝗶 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗹𝗲𝘁𝗲 se pot obține pe 𝘄𝘄𝘄.𝗽𝗿𝗶𝗺𝗮𝗿𝗶𝗮𝘁𝘂𝗹𝗰𝗲𝗮.𝗿𝗼/𝗰𝗮𝗿𝗶𝗲𝗿𝗲 sau la:
– sediul Primăriei Municipiului Tulcea din strada Păcii, nr. 20,
– telefon 0240/ 511440 sau 0240/ 511441 interior 208 (persoană de contact Țiu Mihaela- consilier în cadrul Compartimentului Resurse Umane)