Circa 46% dintre refuzurile de angajare care au la bază criteriul vârstei vizează candidaţii de 45-54 de ani, cel mai greu fiind pentru femei, acestea fiind vizate de 63% dintre aceste respingeri, potrivit unui studiu dat publicității recent.

„Discriminarea pe criterii de vârstă este o realitate în România: dacă, în 2019, 59% persoane de peste 45 de ani considerau dificilă găsirea unui loc de muncă, în 2020, 46% din refuzurile de angajare pe criteriul vârstă se referă la populaţia cuprinsă în intervalul 45-54 ani”, potrivit studiului „Piaţa forţei de muncă în 2020”, efectuat de Kondiment şi citat de Agerpres.

Mai mult decât atât, vârsta îngreunează găsirea unui loc de muncă mai mult pentru femei (63%) decât pentru bărbaţi (37%). Angajatorii, de cele mai multe ori, nu iau în calcul această categorie de vârstă, în pofida calificărilor sau experienţei deţinute de aceştia. Potrivit studiului, unul dintre cele mai invocate argumente în respingerea candidaţilor seniori de către angajatori este lipsa competenţelor digitale.

Trebuie menţionat că Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii interzice discriminarea în relaţiile de muncă pe criterii de vârstă, şi nu numai: „Orice discriminare directă sau indirectă faţă de un salariat, discriminare prin asociere, hărţuire sau faptă de victimizare, bazată pe criteriul de rasă, cetăţenie, etnie, culoare, limbă, religie, origine socială, trăsături genetice, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare cu HIV, opţiune politică, situaţie sau responsabilitate familială, apartenenţă ori activitate sindicală, apartenenţă la o categorie defavorizată, este interzisă”.

De asemenea, potrivit OUG 137/2000, discriminarea în funcţie de vârstă în procesul de recrutare „[c]onstituie contravenţie refuzul unei persoane fizice sau juridice de a angaja în muncă o persoană pentru motivul că aceasta aparţine unei anumite rase, naţionalităţi, etnii, religii, categorii sociale sau unei categorii defavorizate ori din cauza convingerilor, vârstei, sexului sau orientării sexuale a acesteia”.

Pentru această contravenţie este prevăzută o amendă cuprinsă între 1.000 lei şi 30.000 lei, dacă discriminarea vizează o persoană fizică, respectiv de la 2.000 lei la 100.000 lei, dacă vizează un grup de persoane sau o comunitate. Această amendă poate fi aplicată şi în cazul menţionării criteriului de vârstă într-un anunţ de recrutare.

Plângerile legate de discriminare pe criteriul vârstei şi nu numai, precum şi amenzile aferente, se soluţionează de către Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării.

Pe de altă parte, firmele trebuie să ştie că dacă angajează şomeri de peste 45 de ani pot primi o subvenţie importantă din partea statului.

Mai exact, Legea nr. 76/2002 stabileşte că angajatorii care încadrează în muncă, pe perioadă nedeterminată, şomeri în vârstă de peste 45 de ani și şomeri care, în termen de cinci ani de la data angajării, îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială/pentru limită de vârstă, beneficiază lunar, pe perioada angajării, până la data îndeplinirii condiţiilor respective, de o sumă în cuantum de 2.250 lei pentru fiecare.
sursa:avocatnet.ro