Stiri din tulcea

Despre proiectul „Măsuri integrate de dezvoltare locală”, azi, la Baia

martie 23, 2023

Cea de-a 2-a Conferință intermediară organizată în cadrul proiectului „Măsuri integrate de dezvoltare locală” a început azi, în comuna Baia, fiind prezentate activitățile desfășurate până în prezent, cele care urmează să se desfășoare și stadiul îndeplinirii indicatorilor, conform unui comunicat de presă transmis redacției de Primăria Comunei Baia, în calitate de organizator.

Este vorba de un proiect cu o perioadă de implementare de aproape 2 ani ( 1 septembrie 2021 – 31 august 2023), ce beneficiază de un grant în valoare de 994.713 de euro oferit de Norvegia, prin Granturile Norvegiene, în cadrul Programului Dezvoltare Locală.

Obiectivul general al proiectului este creșterea accesului persoanelor aparținând grupurilor defavorizate la servicii sociale precum asistență socială, educație, sănătate, ocupare, locuire în vederea combaterii și prevenirii sărăciei și a riscului de excluziune socială.

Obiectivele specifice ale proiectului:
1. Îmbunătățire calității vieții pentru 500 de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială,
2. Creșterea accesului la educație pentru un număr de 200 de copii prin furnizarea de sprijin complex pentru includerea și menținerea acestora cu succes în educație, inclusiv cu implicarea adulților semnificativi din viața copiilor,
3. Facilitarea accesului pe piața muncii a 150 de tineri prin oferirea de activități de consiliere psihologică și vocațională,
4. Creșterea potențialului de identificare și accesare de finanțare nerambursabilă pentru 70 de persoane (șomeri sau inactivi) prin formare profesională în domeniul antreprenoriatului, coaching pentru dezvoltare afaceri și asistență în identificarea și accesarea potențialelor surse de finanțare,
5. Îmbunătățirea calității vieții a 80 de persoane vârstnice prin oferirea de servicii socio-medicaleși aplicarea unui model de intervenție la nivel individual pentru identificare cu grad mare de precizie a nevoilor fiecarei persoane apartinand grupurilor defavorizate.

Lucrând împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă
Promotor de Proiect (PP): UAT Comuna Baia, județul Tulcea
Partener de proiect: Asociația My Community

(surse info, foto : comunicat de presă Primăria Baia, midl-baia.ro, fb Centru Comunitar Multifuncţional Baia)