Group 17

Stiri din Tulcea

calendar (1)
aprilie 10, 2021
La a începutul acestei săptămâni, Consiliul Județean Tulcea a încheiat un contract de lucrări cu asocierea SMZ Impex SRL, NDA7 Proiect SRL și Proiect Contrex Consulting SRL din Cluj Napoca pentru proiectarea, asistența tehnică din partea proiectantului și execuția lucrărilor pentru obiectivul „Desființare Sala Polivalentă Municipiul Tulcea“.
Valoarea contractului este de 847.280 lei, inclusiv TVA și are o durată de trei luni (exceptând perioada necesară obținerii avizelor și autorizațiilor), după cum urmează: o lună calendaristică de la semnarea contractului pentru elaborarea proiectului tehnic, a detaliilor de execuție lucrări de desființare și eliberarea autorizației de desființare, respectiv încă două luni calendaristice pentru realizarea lucrărilor de desființare a construcțiilor existente pe amplasament și asistență tehnică din partea proiectantului.
„Noua sală polivalentă, care se va construi după demolarea celei existente, va avea o capacitate de aproximativ 4.000 locuri, mai era nevoie de câteva sute de locuri pentru a putea desfășura orice competiție mondială în interiorul acesteia. Nu am avut spațiul nacesar pentru a o lărgi pentru campionatele mondiale, dar sub nivelul acestora se pot realiza orice competiții. Este etajată, cu două terenuri, unul subteran pentru antrenamente, altul suprateran. Este proiectată ca un fel de Allianz Arena în miniatură“, a declarat președintele Consiliului Județean Tulcea, Horia Teodorescu.
Consiliul Județean Tulcea a predat Companiei Naționale de Investiții, pe bază de protocol, amplasamentul terenului, situat strada Isaccei nr. 18, judeţul Tulcea, aflat în domeniul public al Judeţului Tulcea, în suprafața de 10.605 mp, în vederea realizării de către „C.N.I.”- S.A. a obiectivului de investiţii ,,Construire Sală Polivalentă – str. Isaccei, nr.18, localitatea Tulcea, județul Tulcea”.
Motivația acestei investiții este legată de faptul că în prezent Sala Polivalentă nu mai corespunde cerințelor actuale pentru desfășurarea competițiilor sportive, din punct de vedere al dotărilor, al dimensiunilor terenului sau al funcționalității clădirii.