Pensionarii militari au fost incluşi în categoria celor care pot primi bilete de tratament balnear şi de recuperare decontate de casele de pensii sectoriale din subordinea Ministerului Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne şi a Serviciului Român de Informaţii, după ce o hotărâre de Guvern ce vizează această măsură a fost publicată în Monitorul Oficial de vineri.
Prin HG nr. 998/2020, Guvernul a emis reglementări legate de stabilirea numărului de bilete de tratament balnear şi de recuperare care se acordă în sistemul pensiilor militare de stat, durata tratamentului balnear şi de recuperare, condiţiile şi modul de acordare, modalitatea de atribuire a biletelor către beneficiari, precum şi modul de decontare a acestora.

Astfel, bilete de tratament disponibile vor fi reprezentate de 5% din numărul pensionarilor aflaţi în plată la fiecare casă de pensii sectorială la data de 1 august a anului precedent.

Durata maximă a unui bilet de tratament balnear şi de recuperare este de 14 zile, iar tariful maxim pentru biletele de tratament este de până la 50% din câştigul salarial mediu brut utilizat din anul în care se acordă biletele. Biletele de tratament vor putea fi folosite în staţiunile turistice de interes naţional şi local, dar şi în staţiunile balneare şi balneoclimatice din ţară.

Conform HG, pensionarii militari care doresc să beneficieze de bilete de tratament balnear şi de recuperare pentru anul următor sau de decontarea acestora trebuie să înainteze cereri caselor de pensii sectoriale în evidenţa cărora se află, în perioada 10 septembrie – 20 noiembrie a anului în curs.

În perioada 21 noiembrie – 21 decembrie, casele de pensii sectoriale prelucrează cererile pentru bilete de tratament, realizând ierarhizarea cererilor pe baza punctajelor rezultate în urma verificării condiţiilor specifice de ierarhizare aferente. Beneficiarii sunt înstiinţaţi în scris, în luna ianuarie a anului următor, despre faptul că vor beneficia de bilete de tratament şi despre cuantumul contribuţiei băneşti din valoarea biletului pe care trebuie să o suporte, în situaţia în care au dreptul la decontare. Pensionarii primesc această informare o dată cu taloanele de pensii.

Pentru acordarea acestor bilete de tratament vor putea aplica pensionarii militari cu pensie de invaliditate, pentru limită de vârstă, pensionat anticipat sau cu pensie anticipată parţială.

În lista de instituţii în care se pot efectua tratamente a fost inclus şi Sanatoriul de balneofizioterapie şi recuperare medicală „Dr. Dimitrie Cantemir” Bălţăteşti din subordinea Ministerului Apărării Naţionale.

Group 17

Cauta