Group 17

Stiri din Tulcea

calendar (1)
martie 29, 2021

 

De sâmbată, municipiul Tulcea a trecut pragul de 3 la mia de locuitori ceea ce înseamnă că trecem la scenariul roșu. Acesta implică: închiderea cinematografelor, restaurantelor, cafenelelor și a caselor de pariuri.

Dacă vom trece de incidența de 4 la mia de locuitori atunci vom avea nevoie de declarație pentru a ieși din casă și vor fi restricții mai dure.

 

Art.1Se constată, la data de29.03.2021, incidenţa cumulată la 14 zile în unităţile administrativ-teritoriale din judeţul Tulcea, potrivit Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.Art.2Prevederile hotărârii vor intra în vigoare la data de 29.03.2021, ora 00.00,în unităţile administrativ-teritoriale din judeţul Tulcea, în carese vor aplica măsurile prevăzute în Hotărâreade Guvern nr. 293 din 10 martie 2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 martie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului nr. 348/2021pentru modificarea şi completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 293/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 martie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, pentrurata de incidențăcorespunzătoare
Art.6Pentru unităţile administrativ teritoriale cu incidenţa cumulată a cazurilor de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2 în ultimele 14 zile mai mare de 3 cazuri la 1.000 locuitori, se instituie următoarele măsuri pentru diminuarea impactului riscului, prevăzute în Anexa 3 la Hotărârea de Guvern nr. 293 din 10 martie 2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 martie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului nr. 348/2021:
(1) Organizarea și desfășurarea activității în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte este interzisă;
(2)Organizarea și desfășurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și private sau a altor evenimente culturale este interzisă;
(3) a). Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor și în spațiile publice închise care au un acoperiș, plafon sau tavan și care sunt delimitate de cel puțin doi pereți, este interzisă;

b). În situaţia în care activitatea operatorilor economici prevăzuţi la lit. a) care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor, este restricționată sau închisă, se permite prepararea hranei şi comercializarea produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice care nu se consumă în spaţiile respective;
(4) Activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare este permisă doar pentru persoanele cazate în cadrul acestor unități;
(5)Operatorii economici prevăzuţi la pct. (3) şi (4) vor respecta obligaţiile stabilite prin Ordinul comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri nr.1493/2788/149/2020 pentru aprobarea Normei privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pentru activităţile de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice în unităţile de alimentaţie publică de tipul restaurantelor şi cafenelelor din interiorul clădirilor, precum şi în spaţiile special amenajate din exteriorul clădirilor;
(6)Activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc este interzisă, exceptând activitatea de vânzare a biletelor de tip LOTO, pariuri și lozuri, care va fi permisă cu respectarea măsurilor de protecție sanitarăconform Hotărârii Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr.60/2020.