Stiri din tulcea

Azi, ARBDD sărbătorește și vorbește despre pădurile din Delta Dunării

martie 21, 2023

În contextul în care azi, 21 martie, este Ziua internațională a pădurilor, Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării ne reamintește despre importanța si valoarea unor păduri din RBDD, ca de exemplu, binecunoscutele Letea şi Caraorman, ce au statut de zone strict protejate.

Adunarea Generală a Națiunilor Unite (ONU) a decis alegerea zilei de 21 martie pentru a sărbători pădurile de pretutindeni în vederea creșterii gradului de conștientizare asupra gestionării, conservării și dezvoltării durabile a tuturor habitatelor forestiere iar ARBDD a publicat o serie de informații legate de pădurile din Rezervație, menționând că a implementat anumite proiecte prin care s-a realizat infrastructura necesară protecției și conservării biodiversității, prin înlăturarea presiunilor antropice asupra speciilor și habitatelor de interes conservativ.

Potrivit sursei, din suprafaţa pădurilor din Rezervația Biosferei Delta Dunării, respectiv suprafaţa de teren acoperită cu vegetaţie forestieră (asociaţii de arbori sau arbuşti reproduşi natural sau plantaţi) 56% sunt păduri naturale.

În cele mai reprezentative păduri din Rezervație, Letea şi Caraorman, dezvoltate în zonele joase şi mai umede dintre grindurile de nisip numite “hasmace” se întîlnesc specii de stejar (Quercus robur, Quercus pedunculiflora) împreună cu specii de frasin (Fraxinus angustifolia, Fraxinus pallisiae), cu specii variate de arbuşti sau de plante căţărătoare cum sunt: viţa sălbatică (Vitis silvestris) sau liana (Periploca graeca) care conferă pădurilor un aspect subtropical.

În covorul vegetal se întâlnesc şi alte specii rare: volbura de nisip (Convolvulus persicus), brânduşa de nisip (Merendera sobolifera) şi cârcel (Ephedra dystachia).

În acest an, tema Zilei internaționale a pădurilor este: „Pădurile şi sănătatea” („Forests and health”), după cum apare pe pagina dedicată evenimentului (fao.org/international-day-of-forests).

(sursă info și foto : fb ARBDD, fao.org)