Un moment important în implementarea activităților din cadrul CRED „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” a fost lansarea unei serii de 90 de workshop-uri „Atelierele CRED – Bune practici în educație”, organizate în colaborare cu fiecare Casă a Corpului Didactic din România, primul eveniment, din seria de 90 fiind organizat în data de 24 mai și mâine, 11 iunie, după 2 săptămâni și jumătate, se va desfășura și la Tulcea un astfel de workshop, intitulat „Mecanisme de creare a unui mediu sportiv în clasa”, după cum a anunțat Inspectoratul Școlar Județean Tulcea.

Evenimentul, organizat de Casa Corpului Didactic Tulcea, va avea loc la Liceul Tehnologic „Henri Coanda” în intervalul orar 8.30 – 17.00 si va avea caracter interactiv, în care se va urmări valorificarea experienței și expertizei participanților în implementarea curriculumului național centrat pe competențe-cheie. (De asemenea, formatul va facilita reflecția participanților cu privire la condițiile de transfer ale unor bune practici și la posibile arii de cooperare.)

Atelierele CRED respectă cu strictețe reglementările legale privind prevenția, în contextul epidemiologic actual.

La nivel național, în cadrul celor 90 de workshop-uri vor participa 4.500 persoane, dintre care: personal didactic din învățământul preuniversitar primar și gimnazial – dezvoltatori de curriculum(inclusiv în format digital), autori de manuale școlare sau de alte materiale didactice (inclusiv în format digital), reprezentanți ai partenerilor sociali etc.

CRED este un proiect de anvergură pentru sistemul educațional românesc și vizează învățământul primar și cel gimnazial, este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 și este, totodată, parte integrantă a Strategiei Europa 2020, prin Strategia privind Reducerea Părăsirii Timpurii a Școlii.