Group 17

Stiri din Tulcea

calendar (1)
aprilie 8, 2021

Partida Romilor ”Pro-Europa” din Tulcea urează un călduros ”La mulți ani”, tuturor romilor astăzi. Data a fost aleasă în amintirea zilei de 8 aprilie 1971, când a avut loc, lângă Londra, prima reuniune la nivel internațional a reprezentanților etniei rrome.

La congresul din 1971, au participat delegații din 14 țări. Cu această ocazie, au fost adoptate, ca simboluri internaționale, drapelul și imnul ”Gelem, Gelem” (”Mergeam, mergeam”). Drapelul era inițial compus din două culori, albastru și verde, dar la Congresul de la Londra s-a decis adăugarea unei roți roșii în mijloc.

În România, la data de 8 aprilie se marchează ”Sărbătoarea etniei romilor din România”, în urma adoptării de către Parlamentul României a Legii nr. 66/2006, publicată în Monitorul Oficial, partea I, nr. 276 din 28.03.2006. Legea prevede celebrarea, în data de 8 aprilie a fiecărui an, a acestei sărbători, implicarea autorităților administrației publice centrale, cu atribuții în domeniul asigurării egalității de șanse și al combaterii discriminării, precum și a celorlalte autorități centrale și locale.

În cei 31 de ani de democraţie, atât instituţiile statului cât şi noi, reprezentanţii romilor am încercat să schimbăm şi să îmbunătăţim situaţia romilor. Nu ştiu în ce măsură am reuşit, însă profit de această important zi pentru a le adresa mulţumirile mele, tuturor celor care s-au implicat de-a lungul timpului în procesul de îmbunătăţire a situaţiei romilor. În primul rând vreau să vă mulţumesc dumneavoastră, reprezentanţilor instituţiilor şi autorităţilor administraţiei publice locale, inspectorilor şcolari pentru problemele educaţionale ale romilor, experţilor pe problemele romilor, care lucrează în primării, profesorilor de limba şi istoria romilor, mediatorilor şcolari, mediatorilor sanitari şi nu în ultimul rând, colegilor mei de la Partida Romilor Pro-Europa, care activează la nivel local.

Group 17

Cauta