Group 17

Stiri din Tulcea

calendar (1)
ianuarie 12, 2021

Inventarul bunurilor din domeniul public trebuie actualizat anual sau ori de câte ori intervin evenimente de natură juridică și este o procedură obligatorie și totuși, domeniul public al municipiului Tulcea nu a mai fost supus inventarierii anuale din anul 2008, potrivit informațiilor transmise ieri de primarul orașului, Ștefan Ilie, care anunță o reorganizare a compartimentelor și direcțiilor primăriei ce asistă impasibil, incapabile de a aduna simple informații statistice necesare elaborării unor proiecte de investiții.

Fără un patrimoniu inventariat anual se creează breșele dispariției unor bunuri și lipsa inventarului blochează elaborarea de proiecte pentru investiții, iar orașul se sufocă în subdezvoltare. Fără un inventar actualizat în permanență imobilele nu sunt urmărite și valorificate în interesul public, nu sunt distribuite nevoilor reale ale locuitorilor, iar bugetul local este grav afectat, scrie în postarea de pe pagina de socializare a edilului.

Inventarierea anuală a domeniului public, ce se publică pe pagina de internet și constituie condiția de bază a existenței municipiului, este una din atribuțiile Direcției Întreținere și Administrare Patrimoniu Tulcea.