Stiri din tulcea

A intrat în vigoare programul național „Școala după școală”

martie 2, 2021

Inspectoratul Școlar Județean Tulcea a organizat ieri, 1 martie, întâlnirea cu directorii unităților de învățământ pentru a analiza punerea în aplicare a Ordinului Ministerului Educației nr. 3300 / 19 februarie 2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului național de tip pilot „Școala după școală”, care a intrat în vigoare în data de 24 februarie 2021, conform unui comunicat al ISJ Tulcea.

La aceste activități remediale, ce se vor desfășura în afara orelor de curs, în școlile cu învățământ primar și gimnazial, vor putea participa elevii aflaţi în risc de părăsire timpurie a şcolii şi/sau în risc ori în situaţie de eşec școlar, în special elevii care nu au avut acces sau au avut acces deficitar la cursurile on-line (activităţile educaţionale desfăşurate prin intermediul tehnologiei şi al internetului), precum şi elevii aparţinând grupurilor vulnerabile: elevi din mediul rural, elevi cu dizabilităţi şi elevi din comunităţile dezavantajate economic, elevi romi, scopul programului fiind acordarea de sprijin elevilor pentru formarea competențelor specifice, sporirea șanselor de succes școlar și a accesului la niveluri superioare de educație și diminuarea riscului de părăsire timpurie a școlii și de abandon școlar.

Înscrierea elevilor se poate realiza până mâine, 3 martie 2021 pe baza solicitării scrise a părinților sau a reprezentanților legali.