Group 17

Stiri din Tulcea

calendar (1)
ianuarie 15, 2021
,,Asigurarea unui statut favorabil de conservare pentru salvarea de la extincție a populației de nurcă europeană – Mustela lutreola (specie de interes comunitar, critic periclitată) – din România ‐
SAVE E-MINK-RO (2017-2020)”
Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării (ARBDD) derulează, în calitate de beneficiar, proiectul „Asigurarea unui statut favorabil de conservare pentru salvarea de la extincție a populației de nurcă europeană – Mustela lutreola (specie de interes comunitar, critic periclitată) – din România ‐ SAVE E-MINK-RO (2017-2020)”, finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM), Axa prioritară 4: Protecția mediului prin măsuri de conservare a biodiversității, monitorizarea calității aerului și decontaminare a siturilor poluate istoric; Cod SMIS 2014+ 135058. Proiectul este implementat de către ARBDD în parteneriat cu Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Delta Dunării.
Contractul de finanțare nr. 438/2020 a fost încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare.
Obiectivul general al proiectului este implementarea unor măsuri din Planul de Management al Rezervației Biosferei Delta Dunării pentru îmbunătățirea stării de conservare a nurcii europene (Mustela lutreola) în Delta Dunării și este necesar pentru conservarea ariei naturale protejate de interes comunitar ROSCI0065 Delta Dunării.
În vederea îndeplinirii obiectivelor de conservare, prin proiect se vor realiza:
• Habitate pentru nurca europeană (prin supraînălțarea malurilor submerse ale unor canale din zona centrală a Deltei Dunării, respectiv construire de canale pe insulele artificiale de pe brațul Sf. Gheorghe al Dunării);
• Revitalizarea ecologică a insulelor artificiale de pe Brațul Sf. Gheorghe al Dunării;
• Îmbunătățirea cunoștințelor cu privire la zonele acoperite și utilizarea diferitelor habitate de către nurca europeană de-a lungul anului;
• Cunoașterea stării de sănătate a nurcii europene în RBDD;
• Creșterea gradului de conștientizare publică în ceea ce privește conservarea nurcii europene;
• Evaluarea amenințărilor cu care se confruntă nurca europeană în România.
Implementarea activităților propuse reprezintă plus valoare și va conduce la reducerea/eliminarea presiunilor exercitate asupra conservării speciei, activitățile fiind necesare pentru a salva de la dispariție această specie critic periclitată.
Valoarea totală a Contractului de Finanțare al proiectului este de 40.672.630,31 lei. Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 34.571.735,83 (85 %), din bugetul național de stat 1.608.560,08 (3.95 %), cofinanțarea eligibilă a beneficiarului este de 4.492.334.40 (11,04 %).
Durata de implementare a proiectului este de 53 de luni, respectiv între data 01.08.2019 (perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare) și data 31.12.2023.
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 -2020
Date de Contact:
Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării, str. Portului Nr. 34 A, Tulcea
Telefon: 0240518945; Fax 0240518975; e-mail arbdd@ddbra.ro
,,Asigurarea unui statut favorabil de conservare pentru salvarea de la extincție a populației de nurcă europeană – Mustela lutreola (specie de interes comunitar, critic periclitată) – din România ‐
SAVE E-MINK-RO (2017-2020)”
Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării (ARBDD) derulează, în calitate de beneficiar, proiectul „Asigurarea unui statut favorabil de conservare pentru salvarea de la extincție a populației de nurcă europeană – Mustela lutreola (specie de interes comunitar, critic periclitată) – din România ‐ SAVE E-MINK-RO (2017-2020)”, finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM), Axa prioritară 4: Protecția mediului prin măsuri de conservare a biodiversității, monitorizarea calității aerului și decontaminare a siturilor poluate istoric; Cod SMIS 2014+ 135058. Proiectul este implementat de către ARBDD în parteneriat cu Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Delta Dunării.
Contractul de finanțare nr. 438/2020 a fost încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare.
Obiectivul general al proiectului este implementarea unor măsuri din Planul de Management al Rezervației Biosferei Delta Dunării pentru îmbunătățirea stării de conservare a nurcii europene (Mustela lutreola) în Delta Dunării și este necesar pentru conservarea ariei naturale protejate de interes comunitar ROSCI0065 Delta Dunării.
În vederea îndeplinirii obiectivelor de conservare, prin proiect se vor realiza:
• Habitate pentru nurca europeană (prin supraînălțarea malurilor submerse ale unor canale din zona centrală a Deltei Dunării, respectiv construire de canale pe insulele artificiale de pe brațul Sf. Gheorghe al Dunării);
• Revitalizarea ecologică a insulelor artificiale de pe Brațul Sf. Gheorghe al Dunării;
• Îmbunătățirea cunoștințelor cu privire la zonele acoperite și utilizarea diferitelor habitate de către nurca europeană de-a lungul anului;
• Cunoașterea stării de sănătate a nurcii europene în RBDD;
• Creșterea gradului de conștientizare publică în ceea ce privește conservarea nurcii europene;
• Evaluarea amenințărilor cu care se confruntă nurca europeană în România.
Implementarea activităților propuse reprezintă plus valoare și va conduce la reducerea/eliminarea presiunilor exercitate asupra conservării speciei, activitățile fiind necesare pentru a salva de la dispariție această specie critic periclitată.
Valoarea totală a Contractului de Finanțare al proiectului este de 40.672.630,31 lei. Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 34.571.735,83 (85 %), din bugetul național de stat 1.608.560,08 (3.95 %), cofinanțarea eligibilă a beneficiarului este de 4.492.334.40 (11,04 %).
Durata de implementare a proiectului este de 53 de luni, respectiv între data 01.08.2019 (perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare) și data 31.12.2023.
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 -2020
Date de Contact:
Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării, str. Portului Nr. 34 A, Tulcea
Telefon: 0240518945; Fax 0240518975; e-mail arbdd@ddbra.ro