Stiri din tulcea

190 de profesori tulceni dau azi examenul de titularizare!

iulie 21, 2021

Astăzi are loc proba scrisă a examenului de titularizare în învățământul românesc! Examenul a început la ora 9. Din cauza pandemiei, proba practică și inspecția la clasă au fost eliminate anul acesta.

În județul Tulcea proba scrisă are loc într-un singur centru de concurs, respectându-se toate măsurile generate de pandemia de Covid-19. După primirea subiectelor, durata de redactare a lucrărilor este de patru ore.

Pentru susținerea acestei probe s-au înscris 190 de candidați tulceni, dintre care 30 de candidați provin din promoția curentă. Cei mai mulți candidați sunt pentru posturi didactice/catedre de învățători, educatori și educație fizică.

Primele rezultate vor fi afișate în data de 27 iulie, la sediul ISJ Tulcea și pe site-ul http://titularizare.edu.ro. Contestațiile se depun la sediul ISJ Tulcea sau se transmit prin mijloace electronice, în zilele de 27 iulie, după afișarea rezultatelor, până la ora 21:00, respectiv 28 iulie, până la ora 12:00. Contestaţiile pot fi transmise si prin e-mail, după afişarea rezultatelor, până în data de 28 iulie, ora 12:00. Rezultatele finale se afișează la sediul ISJ Tulcea și pe site în data de 3 august.

Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidații trebuie să obțină la proba scrisă minimum nota 7 (șapte), iar pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), minimum nota 5 (cinci).

Repartizarea candidaților pe posturile didactice de predare vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în ordinea descrescătoare a notelor obținute la proba scrisă, se realizează în ședință publică sau on-line, organizată de către ISJ Tulcea în intervalul 4 – 5 august.

La nivel județului Tulcea sunt disponibile 1300 posturi didactice/catedre vacante din care 102 posturi didactice/catedre vacante pentru angajare pe perioadă nedeterminată (82 în mediul urban şi 20 în mediul rural).