Și-n acest an se acordă 4 tipuri de ajutor pentru încălzirea locuinței

17 octombrie 2022 | Social
Și-n acest an se acordă 4 tipuri de ajutor pentru încălzirea locuinței

Și-n acest an se acordă 4 tipuri de ajutor pentru încălzirea locuinței

Primăria Tulcea prin Direcția de Asistență și Protecție Socială Tulcea acordă, în baza Legii 226/202, ajutor pentru încălzire consumatorilor vulnerabili din municipiul Tulcea.

– AJUTORUL PENTRU ÎNCĂLZIRE se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere privind componenţa familiei, veniturile acesteia şi sistemul de încălzire utilizat,

– Limita maximă a veniturilor până la care o persoană poate beneficia de ajutor pentru încălzirea locuintei este de 1.386 de lei de persoană în cazul familiilor şi 2.053 de lei în cazul persoanelor singure.
– La stabilirea dreptului la ajutor pentru încălzire se iau în considerare totalitatea veniturilor nete pe care le realizează persoana singură sau, după caz, membrii familiei, în luna anterioară lunii în care se solicită dreptul.

Ajutorul se acordă în funcţie de venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure, prin compensare procentuală din valoarea de referinţă stabilita prin lege.

Sunt 4 tipuri de ajutor pentru încălzirea locuinței :
a) ajutor pentru încălzirea locuinţei cu energie termică în sistem centralizat cu o compensare procentuală ce pornește de la 10% ( pentru un venit net/membru de familie între 1280,1 lei -1386 lei sau pentru persoanele singure ale căror venituri se situează între 1280,1 lei – 2053 lei) și ajunge la 100% în cazul unui venit net/membru de familie de până la 200 de lei.
Valoarea de referinţă a ajutorului pentru energie termică se stabileşte, lunar, în limita consumului mediu, prevăzut în anexa nr. 1 din lege, în funcţie de preţul local al energiei termice facturate populaţiei.

b) ajutor pentru gaze naturale, ce se acordă lunar pe tot parcursul anului și porneste de la 25 lei (pentru un venit net/membru de familie între 1280,1 lei -1386 lei sau pentru persoanele singure ale căror venituri se situează între 1280,1 lei – 2053 lei) și ajunge la 250 de lei în cazul unui venit net/membru de familie de până la 200 de lei.

c) ajutor pentru energie electrică, ce se acordă lunar pe tot parcursul anului și porneste de la 50 lei (pentru un venit net/membru de familie între 1280,1 lei -1386 lei sau pentru persoanele singure ale căror venituri se situează între 1280,1 lei – 2053 lei) și ajunge la 500 lei în cazul unui venit net/membru de familie de până la 200 de lei.

d) ajutor pentru combustibili solizi şi/sau petrolieri, ce se acordă lunar pe tot parcursul anului și porneste de la 32 lei (pentru un venit net/membru de familie între 1280,1 lei -1386 lei sau pentru persoanele singure ale căror venituri se situează între 1280,1 lei – 2053 lei) și ajunge la 320 lei în cazul unui venit net/membru de familie de până la 200 de lei.

Există și un SUPLIMENT PENTRU ENERGIE
Familiile şi persoanele singure ale căror venituri sunt de până 1.386 lei/persoană, în cazul familiei, şi de 2.053 lei, în cazul persoanei singure, beneficiază lunar, inclusiv în perioada sezonului rece, de un SUPLIMENT PENTRU ENERGIE în sumă fixă, acordat în funcţie de sursele de furnizare a energiei utilizate, în cuantum de:
a) 30 lei/lună pentru consumul de energie electrică;
b) 10 lei/lună pentru consumul de gaze naturale;
c) 10 lei/lună pentru consumul de energie termică;
d) 20 lei/lună pentru consumul de combustibili solizi şi/sau petrolieri.
Dar, în situația în care singura sursă de energie utilizată este energia electrică, cuantumul suplimentului este de 70 lei/lună.
Pentru solicitarea suplimentului pentru energie, familiile şi persoanele singure depun cerere şi declaraţie pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile realizate de membrii acesteia. Suplimentul pentru energie poate fi solicitat împreună cu ajutorul pentru încălzirea locuinţei sau separat, atunci când sunt îndeplinite condiţiile de acordare.

La completarea formularului, titularul are obligaţia de a menţiona corect componenţa familiei, veniturile membrilor acesteia, precum şi bunurile mobile şi imobile deţinute, aşa cum sunt acestea trecute în formular. Titularii ajutoarelor pentru încălzire sunt obligaţi să comunice orice modificare intervenită în componenţa familiei şi a veniturilor acesteia, în termen de 5 zile de la data la care a intervenit modificarea prin depunerea unei noi declaraţii pe propria răspundere.
Pe parcursul sezonului rece, la sesizarea terţilor, la solicitarea agenţiilor pentru plăţi şi inspecţie socială, sau din oficiu, serviciul public de asistenţă socială efectuează anchete sociale pentru verificarea situaţiilor semnalate şi determinarea cazurilor de eroare şi fraudă.
Persoanele interesate pot obtine formularele tip de la sediul Directiei de Asistenta si Protectie Sociala Tulcea, str. Isaccei nr. 36. Cererile şi declaraţiile pe propria răspundere se depun individual sau prin asociaţiile de proprietari/locatari, centre de colectare la sediul DAPS.

ACTELE NECESARE:
Acte de identitate (copii): Cartea de identitate, C.I.P, B.I.; Certificat de naștere pentru copii până la vârsta de 14 ani; Certificat de căsătorie.

I. Acte doveditoare privind veniturile realizate în luna anterioară depunerii cererii, după caz:
-Adeverință de salariu din care să reiasă venitul net realizat, precum și dacă beneficiază sau nu de bonuri de masă;
-Cupon de pensie, șomaj, indemnizație pentru persoanele încadrate intr-un grad de handicap; indemnizație pentru creșterea copilului etc., alte documente dupa caz;

II. Acte doveditoare privind situația juridică a locuinței (copii), după caz :
-Contract de vânzare-cumpărare, contract de închiriere, comodat, concesiune, împuternicire de la proprietarul locuinţei sau de la titularul contractului de închiriere, certificat de mostenitor, alte acte doveditoare, după caz.

III. Acte doveditoare privind bunurile mobile și imobile pentru toți membrii familiei majori:
-Declarație pe propria răspundere privind deținerea in alta localitate de bunuri ce conduc la excluderea acordării ajutorului.

IV. Alte acte (dacă este cazul):
-Copie certificate de deces;
-Copie Hotărâre judecătorească de divorț;
-Declarație de impunere;
-Hotărâre de încredințare/plasament pentru minori;
-Adeverință de la asociația de proprietari/locatari din care să reiasă numărul de persoane și faptul că locuința este debranșată de la sistemul de încălzire centralizat;
-Contract de furnizare a gazelor naturale;
-Contract de furnizare energie electrică;
-Cartea de identitate a autovehiculului;
-Declarație pe propria răspundere pentru toți membrii familiei majori privind deținerea de bunuri mobile și imobile.
-Copie a unei facturi de furnizare energie electrica/gaze naturale.

Informații suplimentare se pot solicita la tel. 0240513641, e-mail contact@daps.ro sau la Direcția de Asistență și Protecție Socială Tulcea – Birou Relații cu Publicul ( luni – joi între 8.00.-16.30 și vineri între 8.30 – 14.00).

(sursă info, foto : daps.ro, fb daps.tulcea )

Alte Articole

O nouă acțiune umanitară a jandarmului tulcean Sorin Andrici

O nouă acțiune umanitară a jandarmului tulcean Sorin Andrici

24 mai 2024

În data de 30 mai 2024, jandarmul Sorin Andrici va lua startul la Campionatul Mondial de 48 de ore din Ungaria, însă nu va alerga doar pentru el, ci va…

CISTESTE MAI MULT
Tulcea ONG Fest, azi, în Piaţa Civică din municipiu

Tulcea ONG Fest, azi, în Piaţa Civică din municipiu

17 mai 2024

Cea de a VIII-a ediţie a evenimentului TulceaONGFest, organizat în cadrul ediţiei cu numărul 23 a Săptămânii Naţionale a Voluntariatului (SNV) 2024, va începe azi, 17 mai 2024, de la…

CISTESTE MAI MULT