Stiri din tulcea

Seminar despre reducerea riscurilor privind separarea copilului de familie organizat în Isaccea

6 iulie 2021
Seminar despre reducerea riscurilor privind separarea copilului de familie organizat în Isaccea

Seminar despre reducerea riscurilor privind separarea copilului de familie organizat în Isaccea

Seminarul cu tema „Rolul comunității în reducerea riscurilor privind separarea copilului de familie, egalitate de şanse şi nediscriminare în județul Tulcea”, organizat în cadrul proiectului „Întotdeauna în familie – proiect pentru reducerea instituționalizării, a riscului de separare și pentru asigurarea serviciilor de recuperare de proximitate copiilor din județul Tulcea” , cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, se va desfășura vineri, 9 iulie, la Casa de Cultură „Paul Barbăneagră” din ISACCEA, după cum a anunțat pe pagina sa oficială Direcția de Asistență și Protecție Socială Tulcea, în calitate de partener asociat al Fundaţiei SERA România în acest proiect ce vizează acțiuni pentru minimum 270 de copii expuși riscului de separare de familie, prin acordarea de subvenții pentru evitarea riscului de separare de familie și asigurarea de servicii de consiliere, sprijin și de recuperare în cadrul celor 2 centre care vor fi înființate prin acest proiect, respectiv: Centrul de Consiliere și Sprijin pentru Părinți și Copii din Tulcea și Centrul Itinerant de Recuperare pentru Copilul cu Dizabilități.

Obiectivul tematic este „Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare”, iar prioritatea de investiții, „creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes general.”