Stiri din tulcea

Se renunță la folosirea coșurilor de mână și la Tulcea

19 decembrie 2020
Se renunță la folosirea coșurilor de mână și la Tulcea

Se renunță la folosirea coșurilor de mână și la Tulcea

În urma creșterii incidenței infectării cu noul coronavirus în mai multe localități din județ, inclusiv în municipiu Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea a luat mai multe măsuri printre care și renunțarea la coșurile de mână, acolo unde este posibil.
Potrivit Hotărârii, în supermarket ar trebui să vedem un număr mult mai mic de clienți înăuntru și un număr destul de mare afară, așteptând. Întrucât magazinele locale ar trebui să aibă personal desemnat special pentru reglarea fluxului de persoane la orele de vârf, respectând condiția alocării unei suprafețe de 8 m2 /persoană, prin raportare la suprafața utilizabilă de către clienți și neacoperită de rafturi, vitrine sau alte elemente de mobilier.
Deasemenea, în magazinele unde sunt disponibile numai coşuri de mână, se limitează numărul acestora pentru a se asigura distanţa de 8 mp/persoană, prin raportare la suprafaţa liberă a spaţiului comercial (suprafaţa utilizabilă de către clienţi şi neacoperită de rafturi, vitrine sau alte elemente de mobilier) iar coşurile de mână vor fi dezinfectate regulat. În magazinele unde sunt disponibile numai coşuri de mână, se limitează numărul acestora pentru a se asigura distanţa de 8 mp/persoană, prin raportare la suprafaţa liberă a spaţiului comercial (suprafaţa utilizabilă de către clienţi şi neacoperită de rafturi, vitrine sau alte elemente de mobilier) iar coşurile de mână vor fi dezinfectate regulat.
Iată textul Hotărârii
Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea, constituit prin Ordinul Prefectului Judeţului Tulcea nr.204/27.04.2020, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință extraordinară în ziua de 17.12.2020. Având în vedere: – prevederile O.U.G. nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare; – prevederile H.G. nr.1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare; – prevederile Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare; – prevederile Legii nr.136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic; – prevederile Hotărârii de Guvern nr.557/2016 privind managementul tipurilor de risc; – prevederile Hotărârii de Guvern nr.1065 din 11 decembrie 2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 decembrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19; Luând în considerare adresa Direcției de Sănătate Publică a Județului Tulcea nr. 20829 din 15.12.2020, comunicată Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea, referitoare la analiza situației epidemiologice din județul Tulcea, H O T Ă R Ă Ş T E : Art.1 Pe fondul înregistrării unei rate de incidență cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2 de peste 1,5 respectiv, peste 3 cazuri la 1.000 locuitori la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale Tulcea, Somova, Niculiţel, Mihail Kogălniceanu, Babadag, Isaccea, Sulina, Baia, Beştepe, Dăeni, Dorobanţu, Izvoarele, Jurilovca, Mahmudia, Sarichioi, Mihai Bravu şi Valea Teilor, începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pe toată durata stării de alertă, se impune adoptarea unor măsuri imediate pentru limitarea răspândirii infecțiilor cu SARS-CoV-2, astfel: · Întrunirea Comitetelor Locale pentru Situații de Urgență cel puţin o dată pe săptămână; · Vor fi constituite echipe mixte județene (M.A.I., D.S.P., D.S.V.S.A., I.T.M., M.Ap.N), având următoarele atribuţii: 1. Verificarea respectării tuturor prevederilor din Hotărârea de Guvern nr. 1.065 din 11 decembrie 2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 decembrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19; 2. Verificarea măsurilor de prevenție care sunt aplicate la nivelul instituţiilor/întreprinderilor în perioada de vârf a activităţii precum şi comunicarea rapidă către Direcția de Sănătate Publică a Județului Tulcea, a listei contacților direcți cu numere de telefon pentru definitivarea anchetelor epidemiologice și dispunerea măsurii de carantină, acolo unde este cazul; 3. Intensificarea numărului de vizite/controale în teren ale organelor cu competenţe în prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei COVID-19; 4. Verificarea modului în care conducătorii instituțiilor publice aplică măsurile de prevenție în interiorul instituțiilor, în rândul angajaților; 5. Verificarea mijloacelor de transport în comun de toate tipurile care intră în municipiul Tulcea precum și suplimentarea numărului mijloacelor de transport în comun pentru perioada sărbătorilor, inclusiv a curselor speciale (gen textile, Carniprod, etc); 6. Verificarea aplicării de către fiecare instituţie publică locală, a unui program de lucru care să utilizeze telemunca şi munca la domiciliu, acolo unde activitatea permite; 7. Verificarea modului în care conducerea piețelor locale instituie măsuri mai eficiente pentru evitarea aglomerației, în conformitate cu Ordinul nr. 335/4225/2078/1730/2020 din 4 decembrie 2020 pentru aprobarea Regulamentului privind desfăşurarea activităţii pieţelor agroalimentare, inclusiv a piețelor volante, pe perioada stării de alertă instituite pe teritoriul României, cu stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID19; 8. Verificarea modului în care magazinele locale stabilesc personal desemnat special pentru reglarea fluxului de persoane la orele de vârf, respectând condiția alocării unei suprafețe de 8 m2 /persoană, prin raportare la suprafața utilizabilă de către clienți și neacoperită de rafturi, vitrine sau alte elemente de mobilier. 9. Verificarea modului în care magazinele locale asigură respectarea distanței minime de 2 m între persoane în zona caselor de marcat; 10. Verificarea modului în care conducătorii magazinelor asigură supravegherea clienților privind portul corect al măștilor de protecție; 11. Verificarea modului în care unităţile bancare deţinătoare de bancomate asigură dezinfecția acestora în mod regulat; 12. Verificarea modului în care organizarea și desfășurarea slujbelor religioase respectă regulile de protecție sanitară, în conformitate cu Ordinul nr. 1103/95/2020 din 17 iunie 2020 pentru aprobarea regulilor privind accesul în lăcaşele de cult, distanţa minimă de siguranţă şi măsuri sanitare specifice pentru desfăşurarea activităţilor religioase. Art.2 În vederea evitării aglomerării în magazinele locale, se recomandă conducerii magazinelor să realizeze următoarele: (1) În magazinele unde sunt disponibile sisteme alternative de manipulare a produselor, de tipul cărucioarelor/coşurilor de cumpărături cu roţi şi a coşurilor de mână, se va renunţa la utilizarea coşurilor de mână, numărul cărucioarelor/coşurilor cu roţi disponibile clienților va fi limitat astfel încât să se asigure distanţa de 8 mp/persoană, prin raportare la suprafaţa liberă a spaţiului comercial (suprafaţa utilizabilă de către clienţi şi neacoperită de rafturi, vitrine sau alte elemente de mobilier) iar cărucioarele de cumpărături cu roţi vor fi dezinfectate regulat; (2) În magazinele unde sunt disponibile numai coşuri de mână, se limitează numărul acestora pentru a se asigura distanţa de 8 mp/persoană, prin raportare la suprafaţa liberă a spaţiului comercial (suprafaţa utilizabilă de către clienţi şi neacoperită de rafturi, vitrine sau alte elemente de mobilier) iar coşurile de mână vor fi dezinfectate regulat; (3) În magazinele de tip hipermarket și supermarket se va asigura fluidizarea deplasării în interior a cumpărătorilor și funcționarea simultană a 2-6 casierii, precum și crearea a 2-3 căi de acces acolo unde spațiul permite. Art.3 Prin grija Centrului Operațional din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „DELTA” al Judeţului Tulcea, prezenta Hotărâre se va aduce la cunoştinţa tuturor instituţiilor, pentru punere în aplicare.