Școlile din Municipiul Tulcea și din alte localități din județ încep cursurile după scenariul galben

6 februarie 2021 | Actualitate
Școlile din Municipiul Tulcea și din alte localități din județ încep cursurile după scenariul galben

Școlile din Municipiul Tulcea și din alte localități din județ încep cursurile după scenariul galben

COMUNICAT DE INTERES PUBLIC

Luând în considerare propunerile consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ, avizate de Inspectoratul Şcolar Judeţean Tulcea şi Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Tulcea, transmise cu adresa ISJ Tulcea nr. 892/05.02.2021, Comitetul Judeţean pentru Situatii de Urgenta Tulcea a adoptat azi următoarea Hotarare:

Art.1 La propunerile unităţilor de învăţământ, avizate de Inspectoratul Şcolar Judeţean Tulcea şi Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Tulcea, se aprobă scenariul de funcţionare (Scenariul 1 – VERDE) pentru unităţile de învăţământ din judeţul Tulcea menţionate în anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru reluarea cursurilor după vacanțele școlare, să îşi desfăşoare activităţile didactice prin participarea zilnică a tuturor preşcolarilor şi elevilor în unităţile de învăţământ, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor de protecţie.
Art.2 La propunerile unităţilor de învăţământ, avizate de Inspectoratul Şcolar Judeţean Tulcea şi Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Tulcea, se aprobă scenariul de funcţionare (Scenariul 2 – GALBEN) pentru unităţile de învăţământ din judeţul Tulcea menţionate în anexa 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru reluarea cursurilor după vacanțele școlare, să îşi desfăşoare activităţile didactice prin participarea zilnică a tuturor preşcolarilor şi elevilor din învăţământul primar, a elevilor din clasele a VIII-a, a XII-a şi a XIII-a, și a celor din anii terminali din învățământul profesional și postliceal, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor de protecţie și participarea zilnică, în sistem online, a elevilor din celelalte clase/ani studiu.
Art. 3 La propunerile unităţilor de învăţământ, avizate de Inspectoratul Şcolar Judeţean Tulcea şi Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Tulcea, se aprobă scenariul de funcţionare (Scenariul 3 – ROȘU) pentru unităţile de învăţământ din judeţul Tulcea menţionate în anexa 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru reluarea cursurilor după vacanțele școlare, să îşi desfăşoare activităţile didactice prin participarea zilnică a tuturor preşcolarilor şi elevilor din învăţământul primar, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor de protecţie și participarea zilnică, în sistem online, a elevilor din celelalte clase/ani studiu.
Art.4 (1) Conducerile unităţilor de învăţământ preuniversitar au obligaţia implementării acţiunilor şi măsurilor de prevenire şi combatere a infectării cu virusul SARS-CoV-2 şi de organizare şi desfăşurare a activităţilor didactice, de predare şi instruire în noul context epidemiologic, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
(2) Măsurile şi acţiunile de prevenire şi combatere a infectării cu virusul SARS-CoV-2, respectiv, termometrizarea elevilor, a cadrelor didactice şi a personalului auxiliar, dezinfecție, asigurarea circuitelor separate de intrare/ieşire, măşti de protecţie, viziere (opţional), distanţare fizică/sanitară, educaţie sanitară în clasă, etc., sunt în sarcina unităţilor de învăţământ.
Art.5 Hotărârile Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea privind scenariul de funcţionare pe parcursul anului şcolar, se actualizează săptămânal sau ori de câte ori este nevoie, în funcţie de rata de infectare cu virusul SARS-CoV-2 la 1.000 de locuitori.
Art.6 Inspectoratul Şcolar Judeţean Tulcea va comunica prezenta Hotărâre către unităţile de învăţământ şi instituţiile conexe din subordine.
Art.7 Prin grija Centrului Operațional din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „DELTA” al Judeţului Tulcea, prezenta Hotărâre se va aduce la cunoştinţa tuturor instituţiilor, pentru punere în aplicare.
Emisă astăzi, 06 februarie 2021

Anexa nr. 1 la Hotărârea C.J.S.U. nr.37/06.02.2021
Nr. crt. Denumirea unității de învățământ
1 LICEUL „DIMITRIE CANTEMIR” BABADAG
2 GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 3 BABADAG
3 SCOALA GIMNAZIALA „MIRCEA CEL BATRAN” BABADAG
4 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „CONSTANTIN BRÂNCOVEANU” BABADAG
5 LICEUL TEORETIC „CONSTANTIN BRĂTESCU” ISACCEA
6 GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL REVĂRSAREA
7 LICEUL TEORETIC „GHEORGHE MUNTEANU MURGOCI” MĂCIN
8 GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 2 MĂCIN
9 GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 4 MĂCIN
10 LICEUL TEHNOLOGIC MĂCIN
11 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GHEORGHE BANEA” MĂCIN
12 GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 3 MĂCIN
13 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 MĂCIN
14 SCOALA GIMNAZIALĂ BAIA
15 SCOALA PRIMARĂ CAMENA
16 ȘCOALA GIMNAZIALĂ CEAMURLIA DE SUS
17 GRADINITA CU PROGRAM NORMAL PANDURU
18 ȘCOALA GIMNAZIALĂ BEIDAUD
19 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NEATÎRNAREA
20 ȘCOALA GIMNAZIALĂ SARIGHIOL DE DEAL
21 ȘCOALA GIMNAZIALĂ BEȘTEPE
22 ȘCOALA GIMNAZIALĂ C.A.ROSETTI
23 ȘCOALA PRIMARĂ LETEA
24 ȘCOALA PRIMARĂ PERIPRAVA
25 ȘCOALA GIMNAZIALĂ CARCALIU
26 ȘCOALA GIMNAZIALĂ CASIMCEA
27 ȘCOALA PRIMARĂ CORUGEA
28 ȘCOALA PRIMARĂ RAHMAN
29 ȘCOALA PRIMARĂ RĂZBOIENI
30 ȘCOALA GIMNAZIALĂ CEAMURLIA DE JOS
31 ȘCOALA PRIMARĂ LUNCA
32 ȘCOALA GIMNAZIALĂ CEATALCHIOI
33 ȘCOALA GIMNAZIALA „PANAIT CERNA” CERNA
34 GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL MIRCEA VODĂ
35 GRĂDINITA CU PROGRAM NORMAL TRAIAN
36 ȘCOALA GIMNAZIALĂ CIUCUROVA
37 GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL FÂNTÂNA MARE
38 ȘCOALA GIMNAZIALĂ CRIȘAN
39 ȘCOALA GIMNAZIALĂ MILA 23
40 ȘCOALA PRIMARĂ CARAORMAN
41 ȘCOALA GIMNAZIALĂ DĂENI
42 ȘCOALA GIMNAZIALĂ DOROBANȚU
43 ȘCOALA GIMNAZIALĂ FRECĂȚEI
44 ȘCOALA GIMNAZIALĂ CATALOI
45 GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL POȘTA
46 GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL TELIȚA
47 ȘCOALA GIMNAZIALA GRECI
48 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE IORGA” GRINDU
49 ȘCOALA GIMNAZIALĂ HAMCEARCA
50 GRĂDINIĂA CU PROGRAM NORMAL NIFON
51 GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL BALABANCEA
52 ȘCOALA GIMNAZIALĂ IZVOARELE
53 ȘCOALA GIMNAZIALĂ JIJILA
54 GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL GARVĂN
55 ȘCOALA GIMNAZIALA JURILOVCA
56 ȘCOALA PRIMARĂ VIȘINA
57 ȘCOALA GIMNAZIALĂ SĂLCIOARA
58 LICEUL TEHNOLOGIC „SIMION LEONESCU” LUNCAVIȚA
59 GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL RACHELU
60 ȘĂCOALA GIMNAZIALĂ MALIUC
61 GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL GORGOVA
62 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”IOAN NENIȚESCU” PARTIZANI
63 ȘCOALA GIMNAZIALĂ MIHAI BRAVU
64 ȘCOALA GIMNAZIALĂ TURDA
65 GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL SATU NOU
66 ȘCOALA GIMNAZIALĂ MIHAIL KOGĂLNICEANU
67 GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL LĂSTUNI
68 GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL RÂNDUNICA
69 ȘCOALA GIMNAZIALĂ MURIGHIOL
70 ȘCOALA PRIMARĂ DUNĂVĂȚU DE JOS
71 GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL PLOPUL
72 ȘCOALA PRIMARĂ SARINASUF
73 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NALBANT
74 ȘCOALA PRIMARĂ NICOLAE BĂLCESCU
75 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICHIFOR LUDOVIG” NICULIȚEL
76 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE ALECSANDRI” NUFĂRU
77 ȘCOALA PRIMARĂ „ION CREANGĂ” MALCOCI
78 ȘCOALA GIMNAZIALĂ OSTROV
79 ȘCOALA GIMNAZIALĂ PARDINA
80 ȘLCOALA GIMNAZIALĂ PECENEAGA
81 ȘȘOALA GIMNAZIALĂ SARICHIOI
82 ȘCOALA PRIMARĂ ENISALA
83 GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL SABANGIA
84 GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL VISTERNA
85 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ZEBIL
86 ȘCOALA GIMNAZIALĂ SFÂNTU GHEORGHE
87 ȘCOALA GIMNAZIALĂ SLAVA CERCHEZĂ
88 ȘCOALA PRIMARĂ SLAVA RUSA
89 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MAIOR IOAN MURGESCU” SMÎRDAN
90 ȘCOALA PRIMARĂ MINERI
91 ȘCOALA GIMNAZIALĂ STEJARU
92 GRĂDINIĂA CU PROGRAM NORMAL MINA ALTÂN TEPE
93 GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL VASILE ALECSANDRI
94 LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOG
95 GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL LUMINIȚA
96 ȘCOALA GIMNAZIALĂ FĂGĂRAȘU NOU
97 ȘCOALA PRIMARĂ SÎMBĂTA NOUĂ
98 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „DOBRE VLĂDESCU” TURCOAIA
99 ȘCOALA GIMNAZIALĂ VĂCĂRENI
100 ȘCOALA GIMNAZIALĂ VALEA NUCARILOR
101 ȘCOALA GIMNAZIALĂ AGIGHIOL
102 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” VALEA TEILOR
103 GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL IAZURILE

Anexa nr. 2 la Hotărârea C.J.S.U. nr.37/06.02.2021
Nr. crt. Denumirea unității de învățământ
1 COLEGIUL DOBROGEAN „SPIRU HARET” TULCEA
2 LICEUL TEORETIC „ION CREANGĂ” TULCEA
3 LICEUL DE ARTE „GEORGE GEORGESCU” TULCEA
4 GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 4 TULCEA
5 LICEUL TEORETIC „GRIGORE MOISIL” TULCEA
6 LICEUL TEHNOLOGIC „ION MINCU” TULCEA
7 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GRIGORE ANTIPA” TULCEA
8 LICEUL TEHNOLOGIC „HENRI COANDĂ” TULCEA
9 LICEUL TEHNOLOGIC „BRAD SEGAL” TULCEA
10 COLEGIUL ECONOMIC „DELTA DUNĂRII” TULCEA
11 SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SF. IOAN CASIAN” TULCEA
12 GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „SF.NICHITA ROMANUL” TULCEA
13 GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 12 TULCEA
14 LICEUL TEHNOLOGIC „NICOLAE CORNĂȚEANU” TULCEA
15 LICEUL TEHNOLOGIC „ANGHEL SALIGNY” TULCEA
16 ȘCOALA PROFESIONALĂ „DANUBIUS” TULCEA
17 ȘCOALA PRIMARĂ NR.9 TULCEA
18 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NIFON BĂLĂȘESCU” TULCEA
19 GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 2 TULCEA
20 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION LUCA CARAGIALE” TULCEA
21 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ELENA DOAMNA” TULCEA
22 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „CONSTANTIN GĂVENEA” TULCEA
23 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ALEXANDRU CIUCURENCU” TULCEA
24 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „IOAN NENITESCU” TULCEA
25 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 12 TULCEA
26 ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR. 14 TULCEA
27 GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 3 TULCEA
28 GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 17 TULCEA
29 GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 18 TULCEA
30 GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.13 TULCEA
31 GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „DUMBRAVA MINUNATĂ” TULCEA
32 GRĂDINITA TIC-PITIC TULCEA (PARTICULARA)
33 ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARA”SF.LUCA”TULCEA
34 LICEUL TEORETIC „JEAN BART” SULINA
35 ȘCOALA GIMNAZIALĂ CHILIA VECHE
36 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION CREANGĂ” I.C.BRĂTIANU
37 ȘCOALA PROFESIONALĂ „VASILE BACALU” MAHMUDIA
38 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „TRAIAN COȘOVEI” SOMOVA
39 ȘCOALA PRIMARĂ PARCHEȘ

Anexa nr. 3 la Hotărârea C.J.S.U. nr.37/06.02.2021
Nr. crt. Denumirea unității de învățământ
1 ȘCOALA GIMNAZIALĂ HORIA

Alte Articole

Sfârșit de an școlar si la …Penitenciarul Tulcea

Sfârșit de an școlar si la …Penitenciarul Tulcea

21 iunie 2024

Cursurile școlare, organizate în baza protocolului încheiat între Penitenciarul Tulcea, Inspectoratul Școlar Județean și Școala Gimnazială Specială nr 14 Tulcea s-au încheiat și prin urmare, Penitenciarul Tulcea a găzduit festivitatea…

CISTESTE MAI MULT
90 de hectare au ars într-un incendiu de vegetație, lângă Tulcea

90 de hectare au ars într-un incendiu de vegetație, lângă Tulcea

21 iunie 2024

  Pompierii tulceni au fost solicitați ieri , 20 iunie, să intervină pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscată în apropiere de municipiul Tulcea și după o intervenție ce a…

CISTESTE MAI MULT