Săptămâna viitoare începe Etapa I a procesului de ATRIBUIRE LOCURI DE PARCARE din acest an

12 ianuarie 2024 | Actualitate
Săptămâna viitoare începe Etapa I a procesului de ATRIBUIRE LOCURI DE PARCARE din acest an

Săptămâna viitoare începe Etapa I a procesului de ATRIBUIRE LOCURI DE PARCARE din acest an

Prima zi din acest an în care se vor putea depune solicitări on-line pentru atribuirea directă/licitație a unui loc de parcare de reședință pe unitate locativă la nivelul municipiului Tulcea, cu respectarea graficului publicat pe site-urile diaptulcea.ro și parcari.primariatulcea.ro, este joi, 18 ianuarie 2024.

Depunerea solicitărilor on-line, pe site-ul parcari.primariatulcea.ro sau la Biroul Parcări din cadrul D.I.A.P Tulcea – str. Plugari, nr.2, dar și desfășurarea licitațiilor vor avea loc în zile diferite și în funcție de zone:
1.
Ziua 1 – interval 18.01.2024, ora 16:30 – 25.01.2024, ora 16:30
str. Frasinului, str. Cicoarei, str. 1848, str. Chiparosului,
str. Mircea Vodă, str. Babadag, str. Mihail Kogălniceanu, str. Mărășești
str. Spitalului, str. Sabinelor, str. Portului
str. Viitorului, str. Navalistilor
Coduri zonă: E3G, E3H, E3J, MA, MB, MD, ME, MG, MF, ANL C, SJ, PC, PD, DA, DB, DC, DD,
DE, DF
2.
Ziua 2 – interval 22.01.2024, ora 16:30 – 29.01.2024, ora 16:30
str. Cicoarei, str. Podgoriilor, str. Socului, str. Sulfinei, str. Ion Nenițescu
str. Stânjenelului, Aleea Ciocârliei, str. Constructorilor, str.Spitalului, str. Iuliu Maniu,
Coduri zonă: E3I, E3K, E3L, E3M, E3N, VC, VH, VK, VJ, VL, VU, VW, SA, SB
3.
Ziua 3 – interval 23.01.2024, ora 16:30 – 30.01.2024, ora 16:30
Str. Sulfinei, str. Pelinului, str. Podgoriilor, str. 1848, str. Iuliu Maniu
Str. Lopătarului, str. Călifarului, str.Albatros
Str. Babadag, str.Griviței,
Str. Isaccei, str.Victoriei, str.Unirii,
Coduri zonă: E3O, E3P, E3Q, E3R, BG, BH, BS, BT, BR, HB, IB, IC, LA, LB, IH, SD, SE, SF, SG

Pentru o imagine mai clară, DIAP Tulcea transmite celor interesați că pe site-ul parcari.primariatulcea.ro, secțiunea index pot găsi o hartă a parcărilor din municipiu în care apar locuri hașurate în culoarea verde, acestea fiind corespunzătoare locurilor disponibile.

Primaria Tl DIAP parcari et I 2024

Această primă etapă se adresează atât persoanelor fizice cât și persoanelor juridice, iar locul de parcare pentru care s-a depus solicitare trebuie să nu fie situat la mai mult de 30 m față de limita blocului unde își are domiciliul/sediul solicitantul.

Persoanele cu handicap grav/accentuat sau reprezentanții lor legali care dovedesc cu documente faptul că dețin în proprietate/utilizare un autoturism au prioritate în atribuirea locurilor de parcare de reședință. Dacă până la acest moment nu au fost depuse documentele necesare, se pot depune la Biroul Parcări din cadrul D.I.A.P Tulcea – str. Plugari, nr.2. până la data de 17.01.2024 ora 16:30, 19.01.2024 ora 14:00 și 22.01.2024 ora 16:30 (date ce reprezentă ziua precedentă începerii licitațiilor).

Documente necesare:
a) pentru persoane fizice:
1. B.I./C.I;
2. Certificat de înmatriculare sau autorizație provizorie de circulație a autovehiculului în
proprietatea sa sau în folosință;
3. Dovada deținerii poliței de asigurare tip RCA și ITP valabil;
4. Documente privind dreptul de folosință (utilizare) a autovehiculului, contract de leasing,
contract de comodat, dacă este cazul;
5. Certificat de încadrare în grupă de handicap grav sau accentuat, dacă este cazul;
6. Contract de vânzare-cumpărare, contract închiriere sau contract comodat, după caz.
b) pentru persoane juridice:
1. B.I./C.I reprezentant legal;
2. Certificat de înmatriculare sau autorizație provizorie de circulație a autovehiculului în
proprietatea sa sau în folosință;
3. Dovada deținerii poliței de asigurare tip RCA și ITP valabil;
4. Documente privind dreptul de folosință (utilizare) a autovehiculului, contract de leasing,
contract de comodat;
5. Copie după certificatul de înregistrare de la Registrul Comerțului;
6. Contract de vânzare-cumpărare, contract de închiriere sau contract de comodat pentru
sediu/punct de lucru.

Autoritățile locale menționează că vor fi luate în considerare DOAR solicitările depuse în intervalele menționate, în care se va desfășura și licitația :
– prețul de pornire a licitației: 150 lei inclusiv TVA; sub acest nivel nicio ofertă nu va putea fi acceptată;
– pasul de licitație va fi de minim 10 lei și maxim 150 lei;
– dacă există o singură solicitare pe un loc de parcare, oferta nu poate fi mărită peste prețul de pornire de 150 lei;
– în momentul mutării pe un alt loc de parcare, licitația se reia de la prețul de pornire de 150 lei;
– în cazul în care, după retragerea unuia sau mai multor participanți în cadrul procedurii de licitație, la expirarea termenului rămâne doar un singur ofertant pe locul respectiv, contractul va fi atribuit acestuia cu suma la care a licitat, pentru o perioadă de 5 ani sau pe o perioada de 1 an cu suma minimă, opțiune selectată din aplicație doar în timpul desfășurării licitației.

Pentru a putea obține un loc de parcare în zonele de reședință prin oricare dintre cele două modalități de atribuire, solicitanții trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale:
1. să nu figureze cu datorii la bugetul local, cu excepția situațiilor în care acestea fac obiectul unor litigii, iar executarea a fost suspendată.
2. să nu dețină garaj/loc de parcare pe unitatea locativă în perimentrul locului de parcare pe care-l licitează, cu excepția solicitanților care au un loc de parcare atribuit pe un an de zile

Persoanele validate și declarate câștigătoare în urma participării la licitația on-line/atribuire directă vor primi un e-mail de atribuire a locului de parcare, după care vor trebui să achite contravaloarea licitaței și/sau tariful anual în termen de 5 zile lucrătoare de la data înștiințării.

(surse info, foto : diaptulcea.ro, parcari.primariatulcea.ro, arhiva RD)

Alte Articole

Reabilitarea blocurilor – o problemă care ne privește pe toți

Reabilitarea blocurilor – o problemă care ne privește pe toți

23 iulie 2024

  Pornind de la un caz concret, ce a avut loc ieri, 22 iulie, când a fost semnalat pericolul desprinderii unei porțiuni din aticul unui bloc situat pe strada Mihail…

CISTESTE MAI MULT
Crește numărul de avize de mediu pentru parcuri eoliene în județul Tulcea

Crește numărul de avize de mediu pentru parcuri eoliene în județul Tulcea

22 iulie 2024

După ce, în luna aprilie a acestui an, Agenția pentru Protecția Mediului (APM) Tulcea a emis 2 avize de mediu pentru parcuri eoliene, săptămâna trecută, agenția tulceană a emis alte…

CISTESTE MAI MULT