Stiri din tulcea

Reprezentanții primăriilor din județ s-au întâlnit azi cu prefectul Alexandru Dan Munteanu

30 ianuarie 2023
Reprezentanții primăriilor din județ s-au întâlnit azi cu prefectul Alexandru Dan Munteanu

Reprezentanții primăriilor din județ s-au întâlnit azi cu prefectul Alexandru Dan Munteanu

Avand ca scop principal îmbunătăţirea actului administrativ și în spiritul unei comunicări permanente între Instituția Prefectului și administrația publică locală din județ, azi a avut loc o ședință de lucru cu primarii și secretarii generali ai Unităţilor Administrativ Teritoriale din judeţul Tulcea, prezidată de prefectul Alexandru Dan Munteanu, conform unui comuicat de presă emis de Prefectura Tulcea.

Pref Tl sedinta primarii prefect ian 23

„Îmi doresc să existe o comunicare permanentă între Instituția Prefectului și administrația publică locală din județ. Doar prin cooperare putem face lucrurile să meargă”,
a precizat prefectul Alexandru Dan Munteanu.

În cadrul ședinței, au fost dezbătute aspecte referitoare la legalitatea actelor administrative emise sau adoptate de autoritățile publice locale, modalitatea de redactare, precum și actele care trebuie să însoțească actele administrative în vederea exercitării controlului de legalitate.

Potrivit prefectului județului Tulcea, tot în ședința de azi, au fost analizate şi aspecte specifice precum „respectarea termenelor de comunicare, pregătirea materialelor de şedinţă, desfăşurarea şedinţelor de consiliu, redactarea hotărârilor de consiliu şi a dispoziţiilor primarului sau asigurarea funcţionării şi actualizarea site-urilor primăriilor”.

De asemenea, s-au făcut precizări în legătură cu obligaţiile secretarilor generali ai unităţilor administrativ teritoriale de comunicare a actelor administrative către prefect, în vederea exercitării de către acesta a prerogativelor de verificare a legalităţii acestora (respectarea termenelor de comunicare, cerinţe impuse inclusiv in ceea ce privește obligația de comunicare către prefect a actelor administrative cu caracter normativ, înainte de publicare, publicarea obligatorie pe site-ul primăriei, în Monitorul Oficial Local, a actelor administrative de către fiecare UAT).

În acest sens, juriștii Instituției Prefectului sunt în legătură permanentă cu secretarii U.A.T.-urilor din județ.

Ședința s-a desfășurat la sala Mihail Kogălniceanu, iar instruirea a fost făcută de către Cristian Ordean, șeful Serviciului Juridic şi Contencios Administrativ din cadrul Instituției Prefectului.

(sursă info și foto : comunicat de presă Prefectura Tulcea)