Stiri din tulcea

Referendum în comuna I.C. Brătianu pentru demiterea primarului

10 martie 2022
Referendum în comuna I.C. Brătianu pentru demiterea primarului

Referendum în comuna I.C. Brătianu pentru demiterea primarului

Prefectul Alexandru Dan Munteanu a semnat astăzi un ordin prin care se va organiza referendum în comuna I.C. Brătianu din județul Tulcea, pentru demiterea primarului în funcție, Iordan Alexe.

Conducerea - Comuna I.C. Bratianu, Judetul Tulcea

(Foto: Alexe Iordan, primar I.C. Brătianu)

Prefectul județului Tulcea, Alexandru Dan Munteanu a semnat la data de 09.03.2022 ordinul de îndeplinire a condițiilor de organizare a referendumului pentru demiterea primarului în funcție al comunei I.C. Brătianu. Inițiativa referendumului a aparținut unui grup de locuitori cu drept de vot din localitatea I.C.Brătianu.
Ordinul a fost comunicat părților.

Procedural, urmează organizarea referendumului conform legislației în vigoare:

Conform Codului administrativ, art.145: Cheltuielile pentru organizarea referendumului local se suportă din bugetul unității administrativ teritoriale. Referendumul local este organizat de către o comisie numită prin ordin al prefectului, compusă dintr-un reprezentant al prefectului, câte un reprezentant al primarului, al consiliului local și al consiliului județean și un judecător de la judecătoria în a cărei rază teritorială se află unitatea administrativ teritorială în cauză. Secretariatul comisiei este asigurat de instituția prefectului. Referendumul local este valabil dacă s-au prezentat la urne cel puțin 30% din numărul total al locuitorilor cu drept de vot înscriși în Registrul electoral cu domiciliul sau reședința în unitatea administrativ teritorială. Activitatea consiliului local încetează înainte de termen dacă s-au pronunțat în acest sens cel puțin jumătate plus unu din numărul total al voturilor valabil exprimate, iar rezultatul referendumului a fost validat în condițiile legii.

Conform art. 162 din Codul administrativ:

„(1) Mandatul primarului încetează ca urmare a rezultatului unui referendum local având ca obiect demiterea acestuia, conform procedurii prevăzute la art. 144 şi 145, care se aplică în mod corespunzător.
(2) Referendumul pentru încetarea mandatului primarului se organizează ca urmare a cererii adresate în acest sens prefectului de locuitorii comunei, orașului sau municipiului, ca urmare a nesocotirii de către acesta a intereselor generale ale colectivității locale sau a neexercitării atribuţiilor ce îi revin, potrivit legii, inclusiv a celor pe care le exercită ca reprezentant al statului.
(3) Cererea cuprinde motivele ce au stat la baza acesteia, numele şi prenumele, data şi locul nașterii, seria şi numărul buletinului sau ale cărții de identitate şi semnătură olografă ale cetăţenilor care au solicitat organizarea referendumului.
(4) Organizarea referendumului trebuie să fie solicitată, în scris, de cel puţin 25% dintre locuitorii cu drept de vot înscriși în Registrul electoral cu domiciliul sau reședința în unitatea administrativ-teritorială”.

transmite Prefectura Tulcea într-o informare de presă.

Inițiatorii pentru demiterea primarului de la I.C. Brătianu sunt un grup de localnici și consilieri locali, printre care și fostul primar de acolo, Viorel Chiriță. Contactat de Radio Delta, acesta a declarat:

Primele demersuri de demitere prin referendum le-am făcut încă din luna februarie a anului trecut. A durat cu actele, cu sesizările… Documentația apoi am reușit să o depunem la Prefectura Tulcea în luna noiembrie 2021… A durat atât de mult și din cauza faptului că au fost mai mulți subprefecți numiți cu calitate de prefecți. Fostul domn prefect Marcel Ivanov chiar a fost în audiență la el și a văzut ce se întâmplă aici la noi în comună… Ce să vă zic, noi în acte am trecut 28 de probleme principale, dar ele sunt peste 100. Domnul primar Iordan Alexe e ales din 2016. De 5 ani nu face decât să acapareze pământ și bunuri pentru el. Are deja 100 de hectare de pământ strâns. De 6 ani de când este primar nici măcar o investiție nu a terminat. În ianuarie anul acesta ar fi trebuit să facă recepția unui sistem de eficientizare a iluminatului, practic doar a înlocuit niște lămpi de pe stâlpii din centrul comunei cu unele mai econome, pe un proiect de 400 mii lei… Dar baza sportivă e abandonată, canalizarea la fel…

a declarat pentru Radio Delta consilierul local Viorel Chiriță.

Primarul comunei I.C. BRATIANU,condamnat cu suspendare | Ziarul de Tulcea

De reamintit că fostul primar al comunei I.C. Brătianu, Viorel Chiriță, a fost condamnat cu suspendare de Curtea de Apel Constanța în anul 2015. În rechizitoriul întocmit, procurorii DNA Constanţa aratau că, „la data de 28 martie 2011, inculpatul Chiriţă Viorel, în calitate de primar al comunei I.C. Brătianu, judeţul Tulcea, în exercitarea atribuţiilor de serviciu şi fără să fie emisă o hotărâre de Consiliu Local sau să fie organizată vreo licitaţie publică, a încheiat un contract prin care Primăria a închiriat inculpatei Dumitru Chiriţă Roxana Virginia, fiica sa, o suprafaţă de 37,5 ha, în schimbul unei chirii anuale de 250 de lei/ha. Ulterior, inculpata pe baza contractului oferit de tatăl său, a făcut cerere în vederea obţinerii de fonduri europene în cadrul Măsurii 112 – Instalarea tinerilor fermieri.“

Comuna I.C. Brătianu din județul Tulcea are circa 900 de cetățeni cu drept de vot.