Proprietarii afectați de lucrările împotriva inundațiilor din orașul Babadag au la dispoziție o săptămână

2 august 2022 | Actualitate
Proprietarii afectați de lucrările împotriva inundațiilor din orașul Babadag au la dispoziție o săptămână

Proprietarii afectați de lucrările împotriva inundațiilor din orașul Babadag au la dispoziție o săptămână

Comisia de verificare a dreptului de proprietate sau a altor drepturi reale convoacă proprietarii afectați de lucrările de utilitate publică de interes național implementate în cadrul proiectului APĂRAREA ÎMPOTRIVA INUNDAȚIILOR A LOCALITĂȚII BABADAG, JUDEȚUL TULCEA, la sediul Primăriei Babadag, str. Republicii nr. 89, informează Apele Romane Dobrogea-Litoral.

Mai exact,  titularii dreptului de proprietate si ai oricaror drepturi reale care justifică un interes legitim pentru imobilele supuse exproprierii sunt invitați până la data de 09 august 2022, să depună la sediul Primăriei Babadag, cereri pentru plata despăgubirilor cu specificarea:

– Numelui și prenumelui persoanei interesate;
– Adresei de domiciliu;
– Actelor doveditoare referitoare la existenta drepturilor reale asupra bunului imobil expropriat, in original sau in copie legalizata;
– Optiunea privind cuantumul despagubirii;
– Numarului de cont si al unitatii bancare pentru efectuarea platii aferente despagubirilor.

În cazul în care există mai multe persoane interesate cu privire la imobilul supus exproprierii, cererea va fi semnată de toți, personal sau prin mandatar împuternicit cu procură specială autentică, iar procura se va atașa cererii.

Tabelul cu imobilele supuse exproprierii si numele proprietarilor precum si planul topografic care contine coridorul de expropriere au fost afisate în data de 10 iunie 2022 la sediul Primăriei Orașului Babadag, str. Republicii nr. 89, la parter, sau se pot consulta pe site-ul Primăriei Babadag www.primariababadag.ro , precum si pe site-ul Administratiei Bazinale de Apa Dobrogea Litoral www.dobrogea-litoral.rowater.ro la sectiunea Anunturi – Anunt exproprieri.

150 de imobile proprietate privată sunt cuprinse în lista bunurilor supuse exproprierii situate pe raza localității Babadag, din județul Tulcea și suprafețele expropriate pornesc de la 4 mp și ajung și la peste 4.900 de mp. Valoarea totală a despăgubirilor ajunge la 435.697 de lei.

ABA Dobrogea Litoral exproprieri Babadag 3

Scopul proiectului APĂRAREA ÎMPOTRIVA INUNDAȚIILOR A LOCALITĂȚII BABADAG, JUDEȚUL TULCEA este de a asigura protecția localității Babadag împotriva inundațiilor, diminuarea pagubelor economice, reducerea daunelor sociale prin implementarea de măsuri preventive în zonele cele mai critice ale bazinului hidrografic aferent pârâului Tabana și a intravilanului orașului Babadag.

ABA Dobrogea Litoral exproprieri Babadag2

Orașul Babadag este afectat de viituri repetitive, din cauza poziției sale, a caracteristicilor morfologice și a regimului climatic local. Din cauza vulnerabilității crescute a orașului Babadag la fenomenele de inundații, pentru diminuarea acestui risc pe viitor, sunt necesare măsuri combinate de protecție împotriva inundațiilor printre care și lucrări de combatere a eroziunii solului aplicate pe toată suprafața bazinului hidrografic al pârului Tabana.

Valoarea totală a proiectului, cofinanțat prin Axa Prioritară 5 – Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea și gestionarea riscurilor, este de 82.552.635,40 de lei, iar valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul de Coeziune este de 67.870.784,02 de lei.

(sursă info și foto : fb ABA Dobrogea-Litoral) (site – abadl-rowater.ro)

Alte Articole

Fără DEEE în Delta Dunării – ARBDD susține campania lansată de Ministerul Mediului

Fără DEEE în Delta Dunării – ARBDD susține campania lansată de Ministerul Mediului

19 iunie 2024

Ministerul Mediului (MMAP) și Coaliția PRO DEEE au lansat campania de informare și conștientizare: ”Predați spre reciclare echipamentele electrice și electronice defecte!” iar Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării (ARBDD) a…

CISTESTE MAI MULT
Cum să navighăm online în siguranță și în timpul pregătirilor pentru vacanță

Cum să navighăm online în siguranță și în timpul pregătirilor pentru vacanță

18 iunie 2024

A venit vara, vine și vacanța copiilor și ne pregătim de concedii, dar pentru a avea o vară lipsită de griji și fără incidente neplăcute, trebuie să ne formăm niște…

CISTESTE MAI MULT