Stiri din tulcea

Proiectul „Conservarea Pădurii Caraorman” a ajuns la final – peste 9,2 milioane de lei investiți

28 aprilie 2022
Proiectul „Conservarea Pădurii Caraorman” a ajuns la final – peste 9,2 milioane de lei investiți

Proiectul „Conservarea Pădurii Caraorman” a ajuns la final – peste 9,2 milioane de lei investiți

Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării în parteneriat cu Asociația Danubiu a implementat, pe parcursul a 3 ani, proiectul „Conservarea Pădurii Caraorman”, cu o valoare totală de 9.283.461,89 lei (cheltuieli totale eligibile), din care  finanțare națională: 1.210.717,48 lei, iar Co-finanțare nerambursabilă FEDR: 7.890.942,48 lei, potrivit datelor publicate de ARBDD.
Obiectivul general al proiectului a fost Implementarea unor măsuri din planul de management pentru îmbunatățirea stării de conservare a biodiversităţii din Pădurea Caraorman, având în vedere numărul mare de specii protejate prezente în Pădurea Caraorman, zonă strict protejată și parte integrantă a Rezervației Biosferei Delta Dunării.
O parte din bani au fost folosiți pentru ridicarea unui gard de protecție în jurul Pădurii Caraorman și pentru cumpărarea unui tractor ce va realiza o bandă anti-incediu care va înconjura zona protejată, după cum a reieșit din prezentările derulate în cadrul conferinței de finalizare a proiectului ”Conservarea Pădurii Caraorman”, ce a avut loc ieri în localitatea Dunavățu de Jos, când au fost enumerate rezultatele obținute în urma implementării, respectiv îndeplinirea următoarelor obiective specifice:
• Creșterea gradului de conștientizare și informare a grupurilor țintă și a factorilor interesați, privind conservarea biodiversității și dezvoltarea durabilă în perimetrul ariei naturale protejate Pădurea Caraorman.
• Îndeplinirea obiectivelor de management aferente ariei naturale protejate privind înlăturarea presiunilor antropice asupra speciilor și habitatelor de importanță comunitară și națională prin realizarea infrastructurii necesare conservării biodiversității (investiție gard de protecție și oboare).
• Creșterea capacității instituționale de gestionare a ariei naturale protejate în vederea reducerii impactului negativ a factorului extern asupra biodiversității prin dotarea infrastructurii existente, cu utilaje și echipamente performante (un tractor cu ajutorul căruia se va realiza o bandă anti-incediu care va înconjura zona protejată, cu o lățime ce va varia între 12 si 20 metri).â
ARBDD proiect pad Caraorman 2
La conferință au luat parte reprezentanți ai autorităților locale și ai partenerilor din proiect, precum și membrii comunităților locale, operatori economici și de turism implicați în acțiunile de informare-conștientizare care au avut loc în cadrul proiectului.
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2021-2020, Axa prioritară 4 – Protecția mediului prin măsuri de conservare a biodiversității, monitorizarea calității aerului și decontaminare a siturilor poluate istoric, Obiectiv 4.1 – Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității și refacerea ecosistemelor degradate.
Rezultatele obținute în cadrul proiectului au o relevanță deosebită pentru Obiectivul specific 4.1 având în vedere că prin realizarea acestora este îmbunătățită starea de conservare a speciilor și habitatelor de importanță comunitară existente în Pădurea Caraorman.
(sursă info și foto : comunicat și facebook ARBDD)