Stiri din tulcea

Proiect ARBDD pentru protecția și conservarea habitatelor și a speciilor periclitate din RBDD

1 iulie 2021
Proiect ARBDD pentru protecția și conservarea habitatelor și a speciilor periclitate din RBDD

Proiect ARBDD pentru protecția și conservarea habitatelor și a speciilor periclitate din RBDD

Conferința de început a proiectului „Măsuri pentru asigurarea unui statut favorabil de protecție și conservare a habitatelor și a speciilor periclitate din RBDD în context internațional”, cod MySMIS 2014+ 123621, finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 -2020, a avut loc ieri la Tulcea, obiectivul general al proiectului fiind îmbunătățirea stării de conservare a habitatelor și speciilor periclitate din 2 Situri Natura 2000: ROSPA0031 Delta Dunării și Complex Razim Sinoe și ROSCI0065 Delta Dunării, conform prevederilor Directivei 92/43/EEC privind conservarea habitatelor naturale și Directivei 2009/147/EC privind protecția păsărilor sălbatice și aplicarea unor măsuri din Planul de Management al RBDD, conform unui comunicat al Administrației Rezervației Biosferei Delta Dunării trimis la redacție.

Valoarea proiectului este de 16.129.469,23 lei, suma fiind 100% nerambursabila (13.710.048,86 lei este din FEDR și 1.866.099,82 lei din Bugetul Național).

La conferință au participat reprezentanții celor două entități partenere în implementarea proiectului: Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării, în calitate de beneficiar al finanțării, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare „Delta Dunării”- I.N.C.D.D.D. Tulcea, precum și reprezentanți ai părților interesate (autorități și comunități locale, asociații și operatori economici din RBDD, mass-media, etc.).

Contractul de finanțare nr. 277/08.10.2019 a fost încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare.