Stiri din tulcea

Programul Regional SE 2021-2027 : 17 apeluri de proiecte pentru teritoriul ITI Delta Dunării

12 februarie 2024
Programul Regional SE 2021-2027 : 17 apeluri de proiecte pentru teritoriul ITI Delta Dunării

Programul Regional SE 2021-2027 : 17 apeluri de proiecte pentru teritoriul ITI Delta Dunării

 

Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est (ADR SE) a publicat calendarul privind lansările de apeluri de proiecte pentru Programul Regional SE 2021-2027 și 17 dintre aceste apeluri sunt pentru teritoriul ITI Delta Dunării, informează Adi ITI Delta Dunării.

Suma alocată pentru teritoriul acoperit de Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării (SIDD DD) este de aproximativ 176 de milioane de euro (FEDR + BS) iar cele 8 domenii vizate sunt :

IMM

Digitalizare
Sprijinirea dezvoltării microintreprinderilor
Sprijin pentru inovarea și creșterea competitivității

Eficiență energetică

Sprijinirea eficientei energetice în clădiri rezidențiale
Sprijinirea eficienței energetice în clădiri publice, inclusiv a celor cu statut de monument istoric

Managementul riscurilor și dezastrelor

Consolidarea clădirilor aflate în risc seismic major
Dezvoltarea de perdele forestiere de-a lungul drumurilor județene

Biodiversitate

Sprijin pentru dezvoltarea infrastructurii verzi ubane

Mobilitate urbană

Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă

Infrastructura de transport

Reabilitărea și modernizarea infrastructurii rutiere pentru asigurarea conectivității la rețeaua TEN-T
Sprijinirea dezvoltării sistemului de transport public și a infrastructurii de acostare

Educație

Sprijinirea dezvoltării infrastructurii educaționale – învățământul preșcolar
Sprijinirea dezvoltării infrastructurii educaționale – învățământul primar și secundar
Sprijinirea dezvoltării infrastructurii educaționale – învățământul profesional și tehnic

Turism

Dezvoltare integrată în arealul urban prin regenerare urbană, conservarea si dezvoltarea patrimoniului cultural/istoric și dezvoltarea turismului
Dezvoltarea infrastructurii publice de turism din zonele non-urbane ale ITI Delta Dunarii, inclusiv patrimoniul istoric si cultural.

(surse info, foto : itideltadunarii.com, fb itideltadunarii)