Stiri din tulcea

Plata stimulentului de risc în județul Tulcea – peste 2.600.000 lei solicitați

23 decembrie 2020
Plata stimulentului de risc în județul Tulcea – peste 2.600.000 lei solicitați

Plata stimulentului de risc în județul Tulcea – peste 2.600.000 lei solicitați

Suma totală necesară în judeţul Tulcea pentru plata stimulentului de risc, centralizata şi transmisă în regim de urgenţă de către CAS Tulcea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate Bucureşti este de 2.607.500 lei și reprezintă banii necesari pentru 160 furnizori aflați în relaţie contractuală cu CAS care au desfăşurat activitate în perioada stării de urgenţă și pentru 531 persoane care au calitatea de salariat pentru care se solicită stimulentul de risc pentru perioada 16 martie-14 aprilie 2020 , fiecare persoană beneficiind de maximum 2 stimulente de risc, în valoare de 2.500 lei fiecare, aferente perioadei stării de urgenţă (unul pentru perioada 16 martie 2020 -14 aprilie 2020 şi unul pentru perioada 15 aprilie 2020 – 14 mai 2020), după cum apare în comunicatul C.A.S. Tulcea emis ieri.
Situația se referă la personalul medical, medico-sanitar și auxiliar sanitar care au activat în timpul stării de urgenţă şi care au avut în evidenţă sau sub tratament pacienţi suspecţi sau confirmaţi cu COVID-19, ori dacă personalul respectiv a fost confirmat cu COVID-19 în urma activităţii desfăşurate, responsabilitatea stabilirii acestor persoane fiind a managerilor de unităţi sanitare cu paturi şi a reprezentanţilor legali ai cabinetelor medicilor de familie, specialişti, laboratoare.
Plata sumelor de mai sus se va face până la sfârşitul anului prin transferuri din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, de la titlul VI „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”.