Stiri din tulcea

Peste 4 zile, începe o nouă etapă privind atribuirea de locuri de parcare în municipiu

14 septembrie 2023
Peste 4 zile, începe o nouă etapă privind atribuirea de locuri de parcare în municipiu

Peste 4 zile, începe o nouă etapă privind atribuirea de locuri de parcare în municipiu

Primăria Tulcea a publicat un nou anunț privind procesul de atribuire de locuri de parcare de reședință ce vizează persoanele cu domiciliul/reședința în zonele Babadag, ANL Tineretului, Griviței / Cartier C5 / Eternității / Gavrilov Corneliu.

Mai exact, tulcenii din zona Eternității (Cod zonă: NA, NB) vor putea depune solicitări pentru atribuirea directă sau prin licitație a unui loc de parcare începând de luni, 18 septembrie 2023, ora 16.30 și până în data de 25 septembrie, ora 16.30, pentru cei din zona Eternității și Gavrilov Corneliu (Cod zonă: NC, ND, SM) perioada de depunere începe în data de 19 septembrie, ora 16.30, cei din Zona Cartier C5 (Cod zonă: BC, BD, BE, BF, BG, BH, BI, BJ, BK, BM, BN, BO, BP, BQ) vor putea depune solicitări începând de miercuri 20 septembrie, ora 16.30, iar pentru cei din zona Babadag, ANL Tineretului, Griviței ( Cod zonă: BA, BR, BS, BT, BU, BV, HB) perioada este între 21 septembrie 2023, ora 16.30 – 28 septembrie, ora 16.30.

Solicitările pot fi depuse on-line pe site-ul https://parcari.primariatulcea.ro/ sau la Biroul Parcări din cadrul D.I.A.P Tulcea – str. Plugari, nr.2 (cu acces din str. Păcii).

În cazul persoanelor cu handicap grav/accentuat sau al reprezentanților lor legali (care dovedesc cu documente faptul că dețin în proprietate/utilizare un autoturism), ce au prioritate în atribuirea locurilor de parcare de reședință, perioadele de depunere a documentelor necesare la Biroul Parcări din cadrul D.I.A.P Tulcea – str. Plugari, nr.2, se încheie :
– mâine, 15 septembrie, ora 14.00, pentru persoanele din zona Eternității -coduri zonă: NA, NB;,
– pe 18.09, ora 16.30., în cazul persoanelor din zona Eternității și Gavrilov Corneliu – coduri zonă: NC, ND, SM
– pe 19.09, ora 16.30, pentru persoanele din zona Cartier C5
– pe 20.09, ora 16.30, în cazul persoanelor din zona Babadag, ANL Tineretului, Griviței

Vor fi luate în considerare DOAR cererile depuse în perioada solicitările depuse în perioada menționată!
În aceeași perioadă de timp se va desfășura și licitația.
O singură cerere pentru un loc = Atribuirea se face direct.
Mai multe cereri pentru același loc = Atribuire prin licitație:
– prețul de pornire a licitației: 150 lei inclusiv TVA; sub acest nivel nicio ofertă nu va putea fi acceptată;
– pasul de licitație va fi de minim 10 lei și maxim 150 lei;
– dacă există o singură solicitare pe un loc de parcare, oferta nu poate fi mărită peste prețul de pornire de 150 lei;
– în momentul mutării pe un alt loc de parcare, licitația se reia de la prețul de pornire de 150 lei;
– în cazul în care, după retragerea unuia sau mai multor participanți în cadrul procedurii de licitație, la expirarea termenului rămâne doar un singur ofertant pe locul respectiv, abonamentul va fi atribuit acestuia cu suma licitată, pentru o perioadă de 5 ani sau pe o perioada de 1 an cu tariful minim, opțiune selectată din aplicație doar în timpul desfășurării licitației.

Pentru a putea obține un loc de parcare în zonele de reședință, solicitanții trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale:
să nu figureze cu datorii la bugetul local, cu excepția situațiilor în care acestea fac obiectul unor litigii, iar executarea a fost suspendată.
să nu dețină garaj/loc de parcare pe unitatea locativă în perimentrul locului de parcare pe care-l licitează.

Persoanele validate și declarate câștigătoare în urma participării la licitația on-line/atribuire directă vor primi un e-mail de confirmare, după care vor trebui să achite contravaloarea licitaței și/sau tariful anual în termen de 5 zile lucrătoare de la data înștiințării.

Documente necesare:

A) pentru persoane fizice:
B.I./C.I;
Certificat de înmatriculare sau autorizație provizorie de circulație a autovehiculului în proprietatea sa sau în folosinţă;
Dovada deţinerii poliţei de asigurare tip RCA şi ITP valabil;
Documente privind dreptul de folosinţă (utilizare) a autovehiculului, contract de leasing, contract de comodat, dacă este cazul;
Certificat de încadrare în grupă de handicap grav sau accentuat, dacă este cazul;
Contract de vânzare-cumpărare, contract închiriere sau contract comodat, după caz.

B) pentru persoane juridice:
B.I./C.I reprezentant legal;
Certificat de înmatriculare sau autorizație provizorie de circulație a autovehiculului în proprietatea sa sau în folosinţă;
Dovada deţinerii poliţei de asigurare tip RCA şi ITP valabil;
Documente privind dreptul de folosinţă (utilizare) a autovehiculului, contract de leasing, contract de comodat;
Copie după certificatul de înregistrare de la Registrul Comerțului;
Contract de vânzare-cumpărare, contract de închiriere sau contract de comodat pentru sediu/punct de lucru.

(sursă info și foto : primariatulcea.ro)