Stiri din tulcea

Peste 100 de proprietăți neîngrijite din municipiu, igienizate în 11 luni

20 ianuarie 2023
Peste 100 de proprietăți neîngrijite din municipiu, igienizate în 11 luni

Peste 100 de proprietăți neîngrijite din municipiu, igienizate în 11 luni

Din luna februarie a anului trecut și până la această dată, peste 100 de proprietăți neîngrijite au fost igienizate ca urmare a unor sesizări venite din partea cetățenilor sau în urma autosesizării autorităților publice locale, a transmis Primăria Tulcea.

Potrivit legii, proprietarii/ deținătorii legali, entități publice sau private, au obligația de a întreține imobilele, terenurile, incintele, curțile și împrejmuirile acestora, instalațiile aferente, locurile de depozitare aflate pe proprietate, căile de acces și rigolele aferente iar cei ce nu dau curs somațiilor sunt sancționați contravențional, curățenia fiind efectuată pe cheltuiala proprietarului sau a deținătorului legal.

Primaria Tl peste 100 terenuri igienizate

Procedura operațională privind executarea acțiunilor de curățare și igienizare în numele și pe cheltuiala proprietarilor/deținătorilor legali ai imobilelor/terenurilor:

Notă de constatare întocmită de Poliția Locală a Municipiului Tulcea în urma autosesizării sau a sesizărilor venite din partea cetățenilor;
Identificarea proprietarului/ deținătorului legal;
Notificare – înaintată proprietarului, care stabilește un termen de 30 de zile pentru a proceda la igienizarea spațiului respectiv. La expirarea termenului, Poliția Locală va verifca situația din teren;
Sancțiune contravențională a proprietarului/deținătorului în cazul în care nu au fost efectuate lucrările de curățare și igienizare în termenul de 30 de zile;
Dispoziție emisă de primar – prin care se aprobă executarea de către autoritățile publice locale a acțiunilor de curățare și igienizare în numele și pe cheltuiala proprietarului/deținătorului notificat.

Contravaloarea serviciilor va trebui achitată în termen de 10 zile de la primirea notificării de plată, în caz contrar recuperarea cheltuielilor se va face pe cale de instanță judecătorească, prin punerea în executare silită la Serviciul Taxe și Impozite.

Acest mod de lucru, operațional de aproximativ 1 an, are caracter permanent și este implementat cu implicarea structurilor din cadrul instituției sau subordonate acesteia: Serviciul Gospodărire Municipală, Direcția Administrație Publică Locală, Direcția de Poliție Locală, S.C. Servicii Publice S.A., Serviciul Impozite și Taxe.

Pe site-ul Primăriei, secțiunea noutăți /igienizarea_terenurilor_neingrijite, este publicată o hartă, ce se actualizează periodic, în care puteți vizualiza locurile în care se află terenurile igienizate sau parțial igienizate.

Primăria Tulcea a transmis cetățenilor că se poate semnala existența unor terenuri neîngrijite, aflate pe teritoriul municipiului, direct de pe telefonul mobil, folosind aplicația Tulcea City Report.

(sursă info și foto : fb primăriatulcea, primăriatulcea.ro )

 

)