Oficial: Copiii din Municipiul Tulcea revin de luni la școală

12 februarie 2021 | Actualitate
Oficial: Copiii din Municipiul Tulcea revin de luni la școală

Oficial: Copiii din Municipiul Tulcea revin de luni la școală

Luând în considerare adresa privind situația scenariilor aprobate în Consiliul de administrație al unităților de învățământ și avizate de Consiliul de administrație al Inspectoratului Școlar Județean Tulcea, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea, întrunit în ședință extraordinară în ziua de azi, 12.02.2021, de la ora 13.30 a adoptat Hotărârea nr.41 a cărei conţinut în publicăm mai jos:

Art.1 La propunerile unităţilor de învăţământ, avizate de Inspectoratul Şcolar Judeţean Tulcea şi Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Tulcea, începând cu data de 15.02.2021, ca urmare a ratei incidenței cumulate la 1.000 de locuitori, calculate de către Direcția de Sănătate Publică a județului Tulcea, pentru următoarele unități de învățământ se modifică scenariile de funcționare, astfel:
A). trec din scenariul 2 (GALBEN), în scenariul 1 (VERDE), conform anexei nr. 1 care face parte din prezenta hotărâre:
• Toate unitățile de învățământ din municipiul Tulcea;
• Liceul Teoretic Jean Bart – Sulina;
• Școala Gimnazială Ion Creangă – I.C. Brătianu;
• Școala Profesională Vasile Bacalu –Mahmudia;
• Școala Gimnazială Traian Coșovei –Somova;
• Școala Primară Parcheș.
Scenariul 1 (VERDE) presupune participarea zilnică a tuturor preşcolarilor şi elevilor în unităţile de învăţământ, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor de protecţie, când incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate este mai mică sau egală cu 1/1.000 de locuitori.
B). trece din scenariul 1 (VERDE), în scenariul 2 (GALBEN), conform anexei nr. 2 care face parte din prezenta hotărâre:
• Școala Gimnazială ” Nicolae Iorga” – Grindu.
Scenariul 2 (GALBEN) presupune:
a) participarea zilnică, cu prezență fizică în unitățile de învățământ a tuturor preşcolarilor şi elevilor din învăţământul primar, a elevilor din clasele a VIII-a şi a XII-a, a XIII-a, și a celor din anii terminali din învățământul profesional și postliceal, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor protecţie;
b) participarea zilnică, în sistem online a elevilor din celelalte clase/ani de studiu.
C). trece din scenariul 1 (VERDE), în scenariul 3 (ROȘU), conform anexelor care fac parte din prezenta hotărâre:
• Grădinița cu Program Normal Lăstuni, structura Scolii Gimnaziale Mihail Kogălniceanu.
Scenariul 3 (ROȘU) presupune:
a) participarea zilnică a tuturor preșcolarilor și elevilor din învățământul primar;
b) participarea zilnică, în sistem online a elevilor din celelalte clase/ani de studiu.
Art.2 Se suspendă cursurile școlare cu prezență fizică, conform art. 9, alin. 1, lit. (a), din OME nr. 3235/04.02.2021 și OMS nr. 93/04.02.2021, pe o perioadă de 14 zile, începând cu data de 12.02.2021, până la data de 25.02.2021, ca urmare a depistării unui caz confirmat de îmbolnăvire cu SARS – CoV- 2, pentru următoarea unitate de învățământ:
• Grupa de preșcolari a Scolii Gimnaziale Ioan Nenițescu –Tulcea – 23 de preșcolari.
Art.3 Începând cu data de 15.02.2021 se trece de la desfășurarea activităților didactice în sistem online (măsură instituită prin Hotărârea CJSU nr. 40/09.02.2021, în baza prevederilor art. 3, alin (2) din OME nr. 3235/04.02.2021 și OMS nr. 93/04.02.2021), la desfășurarea activității cu prezență fizică, în urma finalizării lucrărilor de infrastructură, pentru următoarea unitate de învățământ:
• Grupa de preșcolari a Școlii Primare – Dunavățul de Jos – 18 preșcolari.
Anexa 1
Nr. crt. Denumirea unității de învățământ cu personalitate juridică/structura arondată Tip Perioada pentru care se instituie măsura
1 COLEGIUL DOBROGEAN „SPIRU HARET” TULCEA PJ
2 LICEUL TEORETIC „ION CREANGĂ” TULCEA PJ
3 LICEUL DE ARTE „GEORGE GEORGESCU” TULCEA PJ
4 GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 4 TULCEA AR
5 LICEUL TEORETIC „GRIGORE MOISIL” TULCEA PJ
6 LICEUL TEHNOLOGIC „ION MINCU” TULCEA PJ
7 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GRIGORE ANTIPA” TULCEA AR
8 LICEUL TEHNOLOGIC „HENRI COANDĂ” TULCEA PJ
9 LICEUL TEHNOLOGIC „BRAD SEGAL” TULCEA PJ
10 COLEGIUL ECONOMIC „DELTA DUNĂRII” TULCEA PJ
11 SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SF. IOAN CASIAN” TULCEA PJ
12 GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „SF.NICHITA ROMANUL” TULCEA AR
13 GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 12 TULCEA AR
14 LICEUL TEHNOLOGIC „NICOLAE CORNĂȚEANU” TULCEA PJ
15 LICEUL TEHNOLOGIC „ANGHEL SALIGNY” TULCEA PJ
16 ȘCOALA PROFESIONALĂ „DANUBIUS” TULCEA PJ
17 ȘCOALA PRIMARĂ NR.9 TULCEA AR
18 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NIFON BĂLĂȘESCU” TULCEA PJ
19 GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 2 TULCEA AR
20 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION LUCA CARAGIALE” TULCEA PJ
21 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ELENA DOAMNA” TULCEA PJ
22 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „CONSTANTIN GĂVENEA” TULCEA PJ
23 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ALEXANDRU CIUCURENCU” TULCEA PJ
24 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „IOAN NENITESCU” TULCEA PJ În perioada 12-25.02.2021
25 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 12 TULCEA PJ Începând cu 09.02.2021, Clasa a IV-a A, 23 de elevi, măsură instituită prin Hot. 40/09.02.2021
26 ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR. 14 TULCEA PJ
27 GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 3 TULCEA PJ
28 GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 17 TULCEA PJ
29 GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 18 TULCEA PJ
30 GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.13 TULCEA AR
31 GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „DUMBRAVA MINUNATĂ” TULCEA PJ
32 GRĂDINITA TIC-PITIC TULCEA (PARTICULARA) PJ
33 ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARA”SF.LUCA”TULCEA PJ
34 LICEUL „DIMITRIE CANTEMIR” BABADAG PJ
35 GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 3 BABADAG AR
36 SCOALA GIMNAZIALA „MIRCEA CEL BATRAN” BABADAG PJ
37 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „CONSTANTIN BRÂNCOVEANU” BABADAG PJ
38 LICEUL TEORETIC „CONSTANTIN BRĂTESCU” ISACCEA PJ
39 GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL REVĂRSAREA AR
40 LICEUL TEORETIC „GHEORGHE MUNTEANU MURGOCI” MĂCIN PJ
41 GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 2 MĂCIN AR
42 GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 4 MĂCIN AR
43 LICEUL TEHNOLOGIC MĂCIN PJ
44 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GHEORGHE BANEA” MĂCIN PJ
45 GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 3 MĂCIN AR
46 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 MĂCIN AR
47 SCOALA GIMNAZIALĂ BAIA PJ
48 SCOALA PRIMARĂ CAMENA AR
49 ȘCOALA GIMNAZIALĂ CEAMURLIA DE SUS AR
50 GRADINITA CU PROGRAM NORMAL PANDURU AR
51 ȘCOALA GIMNAZIALĂ BEIDAUD PJ
52 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NEATÎRNAREA AR
53 ȘCOALA GIMNAZIALĂ SARIGHIOL DE DEAL AR
54 ȘCOALA GIMNAZIALĂ BEȘTEPE PJ
55 ȘCOALA GIMNAZIALĂ C.A.ROSETTI PJ
56 ȘCOALA PRIMARĂ LETEA AR
57 ȘCOALA PRIMARĂ PERIPRAVA AR
58 ȘCOALA GIMNAZIALĂ CARCALIU PJ
59 ȘCOALA GIMNAZIALĂ CASIMCEA PJ
60 ȘCOALA PRIMARĂ CORUGEA AR
61 ȘCOALA PRIMARĂ RAHMAN AR
62 ȘCOALA PRIMARĂ RĂZBOIENI AR
63 ȘCOALA GIMNAZIALĂ CEAMURLIA DE JOS PJ
64 ȘCOALA PRIMARĂ LUNCA AR
65 ȘCOALA GIMNAZIALĂ CEATALCHIOI PJ
66 ȘCOALA GIMNAZIALA „PANAIT CERNA” CERNA PJ
67 GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL MIRCEA VODĂ AR
68 GRĂDINITA CU PROGRAM NORMAL TRAIAN AR
69 ȘCOALA GIMNAZIALĂ CIUCUROVA PJ
70 GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL FÂNTÂNA MARE AR
71 ȘCOALA GIMNAZIALĂ CRIȘAN PJ
72 ȘCOALA GIMNAZIALĂ MILA 23 AR
73 ȘCOALA PRIMARĂ CARAORMAN AR
74 ȘCOALA GIMNAZIALĂ DĂENI PJ
75 ȘCOALA GIMNAZIALĂ DOROBANȚU PJ
76 ȘCOALA GIMNAZIALĂ FRECĂȚEI PJ
77 ȘCOALA GIMNAZIALĂ CATALOI AR
78 GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL POȘTA AR
79 GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL TELIȚA AR
80 ȘCOALA GIMNAZIALA GRECI PJ
81 ȘCOALA GIMNAZIALĂ HAMCEARCA PJ
82 GRĂDINIĂA CU PROGRAM NORMAL NIFON AR
83 GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL BALABANCEA AR
84 ȘCOALA GIMNAZIALĂ IZVOARELE PJ Incepând cu data de 08.02.2021, – clasa a II-a, 19 elevi ( măsură instituită prin Hot. CJSU nr. 40/09.02.2021)
85 ȘCOALA GIMNAZIALĂ JIJILA PJ
86 GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL GARVĂN AR
87 ȘCOALA GIMNAZIALA JURILOVCA PJ
88 ȘCOALA PRIMARĂ VIȘINA AR
89 ȘCOALA GIMNAZIALĂ SĂLCIOARA AR
90 LICEUL TEHNOLOGIC „SIMION LEONESCU” LUNCAVIȚA PJ Începând cu data de 08.02.2021, clasa a X-a liceu- seral, 29 de elevi, specializarea resurse naturale si protecția mediului ( măsură instituită prin Hot. CJSU nr. 40/09.02.2021)
91 GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL RACHELU AR
92 ȘĂCOALA GIMNAZIALĂ MALIUC PJ
93 GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL GORGOVA AR
94 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”IOAN NENIȚESCU” PARTIZANI AR
95 ȘCOALA GIMNAZIALĂ MIHAI BRAVU PJ
96 ȘCOALA GIMNAZIALĂ TURDA AR
97 GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL SATU NOU AR
98 ȘCOALA GIMNAZIALĂ MIHAIL KOGĂLNICEANU PJ
99 GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL RÂNDUNICA AR
100 ȘCOALA GIMNAZIALĂ MURIGHIOL PJ
101 ȘCOALA PRIMARĂ DUNĂVĂȚU DE JOS AR Incepând cu data de 15.02.2021, grupa de 18 preșcolari, își reia activitatea didactică cu prezență fizică
102 GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL PLOPUL AR
103 ȘCOALA PRIMARĂ SARINASUF AR
104 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NALBANT PJ
105 ȘCOALA PRIMARĂ NICOLAE BĂLCESCU AR
106 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICHIFOR LUDOVIG” NICULIȚEL PJ
107 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE ALECSANDRI” NUFĂRU PJ
108 ȘCOALA PRIMARĂ „ION CREANGĂ” MALCOCI AR
109 ȘCOALA GIMNAZIALĂ OSTROV PJ
110 ȘCOALA GIMNAZIALĂ PARDINA PJ
111 ȘLCOALA GIMNAZIALĂ PECENEAGA PJ
112 ȘȘOALA GIMNAZIALĂ SARICHIOI PJ
113 ȘCOALA PRIMARĂ ENISALA AR
114 GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL SABANGIA AR
115 GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL VISTERNA AR
116 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ZEBIL AR
117 ȘCOALA GIMNAZIALĂ SFÂNTU GHEORGHE PJ
118 ȘCOALA GIMNAZIALĂ SLAVA CERCHEZĂ PJ
119 ȘCOALA PRIMARĂ SLAVA RUSA AR
120 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MAIOR IOAN MURGESCU” SMÎRDAN PJ
121 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „TRAIAN COȘOVEI” SOMOVA PJ
122 ȘCOALA PRIMARĂ PARCHEȘ AR
123 ȘCOALA PRIMARĂ MINERI AR
124 ȘCOALA GIMNAZIALĂ STEJARU PJ
125 GRĂDINIĂA CU PROGRAM NORMAL MINA ALTÂN TEPE AR
126 GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL VASILE ALECSANDRI AR
127 LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOG PJ
128 GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL LUMINIȚA AR
129 ȘCOALA GIMNAZIALĂ FĂGĂRAȘU NOU AR
130 ȘCOALA PRIMARĂ SÎMBĂTA NOUĂ AR
131 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „DOBRE VLĂDESCU” TURCOAIA PJ
132 ȘCOALA GIMNAZIALĂ VĂCĂRENI PJ
133 ȘCOALA GIMNAZIALĂ VALEA NUCARILOR PJ
134 ȘCOALA GIMNAZIALĂ AGIGHIOL AR
135 GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL IAZURILE AR
136 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” VALEA TEILOR PJ
137 LICEUL TEORETIC „JEAN BART” SULINA PJ
138 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION CREANGĂ” I.C.BRĂTIANU PJ
139 ȘCOALA PROFESIONALĂ „VASILE BACALU” MAHMUDIA PJ
Anexa 2
Nr. crt. Denumirea unității de învățământ cu personalitate juridică/structura arondată Tip Perioada pentru care se instituie măsura
1 ȘCOALA GIMNAZIALĂ CHILIA VECHE PJ
2 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE IORGA” GRINDU PJ

Anexa 3

Nr. crt. Denumirea unității de învățământ cu personalitate juridică/structura arondată Tip Perioada pentru care se instituie măsura

1 ȘCOALA GIMNAZIALĂ HORIA PJ

2 GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL LĂSTUNI AR

Alte Articole

Vizită de lucru a ministrului Mediului în județul Tulcea

Vizită de lucru a ministrului Mediului în județul Tulcea

20 iunie 2024

Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Mircea Fechet, se află în județul nostru încă de ieri, când a participat la marcarea Zilei Silvicultorului 2024 , iar pentru azi au fost programate…

CISTESTE MAI MULT
6,1 milioane de lei pentru realizarea PUG-urilor de către 8 primării tulcene

6,1 milioane de lei pentru realizarea PUG-urilor de către 8 primării tulcene

20 iunie 2024

În urma semnării, azi, 20 iunie 2024, a protocoalelor cu opt primării tulcene, șapte comune și municipiul Tulcea vor avea la dispoziție o alocație totală de la bugetul de stat…

CISTESTE MAI MULT