Stiri din tulcea

Noi reguli pentru plimbarea turiștilor în deltă!

9 iulie 2021
Noi reguli pentru plimbarea turiștilor în deltă!

Noi reguli pentru plimbarea turiștilor în deltă!

ARBDD Tulcea și Asociația Delta Dunării au anunțat astăzi că au modificat condițiile pentru transportul de pasageri și turiști în interiorul Rezervației Biosferei Delta Dunării! Decizia vine după ce o barcă plină cu turiști a spulberat intenționat o colonie de pelicani în Golful Musura, luna trecută. Firma care deținea ambarcațiunea nu avea licență de transport turiști!

Președintele Asociației Delta Dunării, Cătălin Țibuleac, a declarat pentru Radio Delta că noile condiții vor intra în vigoare de luni 13 iulie, după ce guvernatorul ARBDD Tulcea va semna actul. Acesta va fi valabil atât pentru cei care au deja licență, cât și pentru cei care vor să facă curse turistice în delță.

Redăm mai jos noile reglementări așa cum au fost transmise de Asociația Delta Dunării:

„Având în vedere intensificarea traficului cu ambarcațiuni tip „Corsar” pentru transportul pasagerilor în interiorul Rezervației Biosferei Delta Dunării, riscul intensificării unei activități turistice, de transport nesustenabile, cu impact negativ major asupra stării de conservare a biodiversității, constatările inspectorilor ARBDD, sesizările referitoare la nerespectarea prevederilor legale privind regimul vitezelor, accesul în zonele tampon și zonele strict protejate, desfășurarea activității fără deținerea actelor de reglementare emise de Administrație, în baza prevederilor art 4 din L.82/1993, HG 1217/2012, HG 538/2015, art.65 din HG. 763/2015 și art 80 din OUG 57/2007- anexa 1.

ART.1 Se aprobă următoarele reguli pentru obținerea autorizației/permisului pentru desfășurarea activității de transport pasageri pe brațele Dunării și canalele interioare și reguli obligatorii care trebuie respectate de către conducătorul ambarcațiunii, după cum urmează:
Documentele ce se vor depune la solicitarea autorizației/permisului pentru desfășurarea activității de transport pasageri în perimetrul RBDD:
1. Cerere tip
2. Copie după certificatul de înregistrare la Registrul Comerțului (PFA)
3. Certificat Constatator (dacă este cazul)
4. Copie BI/CI
5. Copie după atestat de bord
6. Copie după certificatul de înregistrare al ambarcațiunii cu specificația valabilă pentru transport pasageri (clasa)
7. Copie după actele de stare tehnică a ambarcațiunii
8. Copie după Contract predare deșeuri
9. Accept acostare (primărie) cu plan de situație
10. Descrierea activității
11. Contract servicii mentenanță ambarcațiune
12. Copie după actul de proprietate al ambarcațiunii (drept de folosință)
13. Copie după permisul conducătorului nominalizat
14. Poze ale ambarcațiunii cu numărul vizibil
15. Taxa aferentă eliberării autorizației / permisului de acces (după caz)
16. Dovada înregistrării angajatului în REVISAL/contract cu PFA
17. Ambarcațiunea pentru care se va solicita autorizație/permis pentru transport pasageri nu va putea fi folosită și pentru activitatea de pescuit.
18. Copie după fișa de instructaj semnată de angajat și angajator.
Fișa de instructaj / asumarea de către conducătorul ambarcațiunii, va cuprinde cel puțin următoarele prevederi:
a) Transportul se va desfășura doar pe traseele turistice aprobate – HG 763/2015 anexa 11
b) Se vor respecta vitezele maxime admise – HG 538/2015- anexa 1
c) Se vor colecta toate deșeurile generate pe parcursul deplasării și se vor preda societății cu care s-a încheiat contract
d) Acostarea la mal natural se va face doar în locațiile aprobate – HG 538/2015 anexa 2 și HG 763/2015- anexa 13
e) Ambarcațiunea va dispune de toate echipamentele necesare transportului în siguranță al pasagerilor (inclusiv veste de salvare)
f) Toți pasagerii vor deține permis de acces în RBDD (dacă nu fac parte din categoriile exceptate) sau după caz și/sau permis de pescuit sportiv/recreativ
g) Consumul alcoolului va fi interzis pe toată perioada de desfășurarea a deplasării
h) Pe toată perioada desfășurării transportului nu se va produce poluare sonoră (muzică, alte zgomote puternice)
i) Se va asigura instructajul pasagerilor cu privire la comportamentul în barcă și regulile de vizitare a Rezervației
j) Apropierea de aglomerările/coloniile de păsări se va realiza cu viteză foarte scăzută, nu la o distanță mai mică de 150m/respectiv 200m și se va evita producerea valurilor.
ART. 2 Autorizația/permisul pentru desfășurarea activității de transport pasageri pe brațele Dunării și canalele interioare va prevedea că nerespectarea regulilor de mai sus se va sancționa conform legislației în vigoare ducând până la anularea actului de reglementare deținut.
ART.3 Ulterior diseminării informației, societăților/PFA-urilor pentru care a fost emis deja actul de reglementare li se va solicita să revină la ARBDD pentru completarea autorizației/permisului cu noile prevederi.”