Modificări privind bursele pentru elevi și supravegherea audio-video în școli, apărute recent în Monitorul Oficial

2 iulie 2024 | Educatie
Modificări privind bursele pentru elevi și supravegherea audio-video în școli, apărute recent în Monitorul Oficial

Modificări privind bursele pentru elevi și supravegherea audio-video în școli, apărute recent în Monitorul Oficial

Mai multe modificări importante la legile învățământului sunt oficiale ca urmare a publicării în Monitorul Oficial a unei ordonanțe prin care s-a decis, printre altele, ca elevii să beneficieze de un nou tip de bursă, cea de reziliență, și ca activitatea din școli să poată fi monitorizată cu ajutorul unor mijloace audio-video, inclusiv în sălile de clasă, notează avocatnet.ro.

Este vorba de OUG 95/2024 ce vizează modificarea și completarea Legii învăţământului preuniversitar nr. 198/2023 și a Legii învățământului superior nr. 199/2023.

Monitorul Oficial site

Potrivit noului act normativ, în cazul învățământul preuniversitar, s-a stabilit :
– modificarea și completarea prevederilor legate de supravegherea audio-video în școli, astfel încât tot spațiul școlar, cu excepția vestiarelor și a grupurilor sanitare, să poată fi monitorizat astfel;
– introducerea unei noi burse, cea de reziliență, ca formă de stimulare a elevilor în vederea obținerii progresului în învățare;

În plus, se prevede :
– reglementarea posibilității ca elevii din unitățile de învățământ special care nu se pot deplasa cu mijloacele de transport în comun să beneficieze de suma forfetară;
– lărgirea cadrului beneficiarilor de bursă de reziliență/ socială prin includerea a elevilor cu afecțiuni oncologice și/ sau cronice școlarizați, pentru o perioadă mai mare de patru săptămâni, în cadrul „Școlii din Spital” sau la domiciliu, precum și a elevilor reintegrați în unitatea de învățământ la care au fost înmatriculați anterior, după o perioadă de spitalizare mai mare de patru săptămâni, precum şi a elevilor cu vârsta de până în 30 de ani, neangajaţi pe piaţa muncii şi înscrişi în formele de învăţământ cu frecvenţă redusă sau în programele educaţionale de tip „A doua şansă”, în condițiile prevăzute prin metodologia-cadru;
– stabilirea dreptului la bursa socială prin raportare la întregul venit supus impozitării;
– acordarea bursei de excelență, bursei de merit, bursei de reziliență sau bursei tehnologice și sub condiția ca elevul beneficiar să fi obținut media 10 sau calificativul foarte bine la purtare la finalul anului școlar anterior. În situația în care elevii cumulează 10 sau mai multe absențe nemotivate într-o lună, ei nu vor primi bursa de excelență, bursa de reziliență, bursa de merit, bursa socială, respectiv bursa tehnologică, după caz, pentru luna respectivă.

În ceea ce privește învățământul superior, noutățile sunt următoarele:
– introducerea de prevederi privind vârstei de pensionare pentru categoria de personal didactic auxiliar (la momentul îndeplinirii condițiilor privind vârsta standard de pensionare și stagiul minim de cotizare), precum și posibilitatea de continuare a activităţii unui cadru didactic auxiliar, la cerere, cel puțin până la finalul anului universitar în care împlinește vârsta de pensionare;
– instituirea unei abordări consecvente în privința documentelor emise în aplicarea legii, respectiv se stabilește ca terminologie unitară utilizarea sintagmei studii universitare de masterat, respectiv titlu și diplomă de master;
– reglementarea burselor românilor de pretutindeni, având în vedere că la nivelul instituțiilor de învățământ superior de stat din România, studenții români de pretutindeni au performanțe academice foarte bune, ținând cont de contextul politicii Guvernului României de sprijinire a comunităților de români de pretutindeni.

(surse info, foto : avocatnet.ro, fb Avocatnetro, monitoruloficial.ro)

Alte Articole

Un minim de 300 de lei / lună pentru elevii bursieri în anul școlar 2024-2025

Un minim de 300 de lei / lună pentru elevii bursieri în anul școlar 2024-2025

17 iulie 2024

Printr-un ordin apărut la începutul acestei săptămâni, Ministerul Educației (ME) a stabilit o nouă metodologie de acordare a burselor, ce se va aplica din anul școlar 2024-2025 și care conține…

CISTESTE MAI MULT
Insucces și pierderi la nivel de promoție – 49,72% în județul Tulcea

Insucces și pierderi la nivel de promoție – 49,72% în județul Tulcea

15 iulie 2024

Organizația Salvați Copiii România trage un nou semnal de alarmă legat de „copiii pierduți până la examene”, adică acei copii care nu au promovat sau care nici nu au ajuns…

CISTESTE MAI MULT