Stiri din tulcea

Locuitorii defavorizați ai cartierului Dallas, ajutați de DAPS Tulcea printr-un proiect cu bani europeni

25 octombrie 2021
Locuitorii defavorizați ai cartierului Dallas, ajutați de DAPS Tulcea printr-un proiect cu bani europeni

Locuitorii defavorizați ai cartierului Dallas, ajutați de DAPS Tulcea printr-un proiect cu bani europeni

Direcția de Asistență și Protecție Socială Tulcea anunță că implementează împreună cu Primăria Municipiului Tulcea și Liceul tehnologic Anghel Saligny, proiectul „Servicii Integrate pentru Viitor”, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.
Care este obiectivul?
Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitatea marginalizată Cartier Vest (Dallas) –Tulcea, prin implementarea de măsuri integrate, multi-sectoriale, inserția pe piața muncii și îmbunătățirea calității vieții.
Cui se adresează?
Grupul ţintă al proiectului este format din 272 de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, care au domiciliul/locuiesc în zona marginalizată „Cartier Vest (Dallas) – Tulcea”.
Care sunt limitele zonei marginalizate vizate?
• Str. Navaliștilor: blocurile N1, N2, N3, 100, 1, 2, B1, B2, Bb1, Bb2, B3
• Viitorului: blocurile C1, C2, C3, 50, 120 și casele nr. 1-69
• Str. Taberei: casele nr. 1-47
• Str. Prelungirea Taberei: casele 1A, 1B, 1C, 1D, 2, 45
• Aleea Taberei: casa nr. 35
• Str. Constructorilor: blocurile I1, I2, I3
• Str. Stânjenelului: Bloc Cimont
• Str. Stejarului: bl. U6
• Str. Lanului: bloc X6
Cum pot tulcenii vizați să beneficieze de proiect?
Cererea pentru participarea în proiect se depune la sediul Punctului unic de acces (Direcția de Asistență și Protecție Socială), str. Isaccei nr. 36 (după calea ferată), persoana de contact: Bulgaru Alina.
Tot aici veți primi toate informațiile legate de condițiile de eligibilitate, serviciile, pașii pe care trebuie să îi urmați pentru înscrierea în proiect, precum si asistență pentru întocmirea dosarului personal.
Specialiștii DAPS vor evalua nevoile familiei și gospodăriei și împreună cu dumneavoastră, vor întocmi planificarea serviciilor/intervențiilor pentru fiecare membru în parte.
Tipul serviciilor oferite în proiect:
-de către școală: after-school pentru elevii din ciclul primar; pregătire pentru capacitate pentru elevii claselor a VII-a și a VIII-a
-de către DAPS: servicii socio-medicale; servicii de recuperare a persoanelor cu dizabilități (terapie ABA, kinetoterapie); consiliere parentală, participare la ateliere tematice pentru copii;
-de către UAT: cursuri de formare profesională și asistență pentru deschiderea unei afaceri; intervenții privind locuirea, consiliere juridica.

Așadar, cei care au domiciliul în zona marginalizată, pot beneficia de ajutorul DAPS și dacă se încadrează în una din situațiile următoare:

• venitul pe membru de familie sub 1200lei/persoană
• în familie există persoane apte de muncă neangajate
• familia se află în situație de risc de separare de copii
•  copii scolari care se pot înscrie în unul din programele inițiate în cadrul liceului partener
• dorința de a dezvolta o afacere pentru care nu există suport material/informațional
• în familie există persoane bolnave care necesită recuperare
DATE DE CONTACT
Direcția de Asistență și Protecție Socială Tulcea
Adresă: Str. Isaccei nr. 36
Telefon: 0240/513641, Fax:0240/536641
Email:contact@daps.ro
Relații cu publicul: Bulgaru Alina