Stiri din tulcea

ISU Delta Tulcea avertizează: În sezonul rece, majoritatea incendiilor din gospodării sunt generate în mare parte de coșurile de fum defecte sau necurățate!

6 octombrie 2021
ISU Delta Tulcea avertizează: În sezonul rece, majoritatea incendiilor din gospodării sunt generate în mare parte de coșurile de fum defecte sau necurățate!

ISU Delta Tulcea avertizează: În sezonul rece, majoritatea incendiilor din gospodării sunt generate în mare parte de coșurile de fum defecte sau necurățate!

Temperaturile au început să scadă, iar frigul își face simțită prezența și în case! Exploatarea sistemelor și a mijloacelor de încălzire cu defecțiuni sau fără respectarea măsurilor de prevenire specifice, precum și lăsarea acestora în funcțiune fără supraveghere, generează anual peste sute de incendii la locuințe, avertizează Inspectoratul General pentru Situații de Urgență!
Verificarea, repararea și curățarea periodică a coșurilor de evacuare a fumului sunt obligatorii! Este interzisă folosirea sobelor și a altor mijloace de încălzire defecte, cu improvizaţii, supraalimentate cu combustibili sau nesupravegheate, precum și aprinderea focului prin utilizarea lichidelor inflamabile!

ISU Delta Tulcea precizează că pe timpul sezonului rece, incendiile produse la gospodăriile cetățenești din județ sunt generate în mare parte de coșurile de fum defecte sau necurățate!

Incendiile la coșurile de fum sunt cauzate de depunerea funinginei pe canalele de fum, fie a crăpăturilor în coș, de rosturile neumplute sau de ușițele de curățire neînchise ermetic, care favorizează producerea curentului.

Pompierii tulceni recomandă câteva reguli şi măsuri de prevenire şi stingere a incendiilor la instalarea şi exploatarea coşurilor şi burlanelor pentru evacuarea fumului:

● coşurile de fum vor fi obligatoriu verificate, curăţate şi reparate premergător sezonului rece şi ori de câte ori este nevoie ;
● coşurile de fum se prelungesc deasupra acoperişului cu 0,5 – 0,8 m;
● în podurile caselor, coşurile de fum vor fi obligatoriu tencuite pentru a nu prezenta fisuri prin care ar putea pătrunde scântei ce pot fi surse de aprindere, dacă în zona lor sunt materiale combustibile ;
● coşurile şi burlanele pentru evacuarea fumului vor fi construite, întreţinute şi curăţate periodic pentru a nu provoca incendii ;
● coşurile de fum se vor izola faţă de elementele combustibile ale planşeelor prin îngroşarea zidăriei de cărămidă a coşurilor cu 25 cm; în spaţiul dintre coşuri şi planşee se recomandă introducerea unui strat de materiale necombustibile;
● la trecerea prin acoperişuri se lasă o distanţă de cel puţin 10 cm între faţadele exterioare ale zidăriilor coşurilor şi elementele combustibile ale acoperişurilor ;
● coşurile de fum vor fi prevăzute cu uşiţe pentru curăţate ;
● coşurile aflate în apropierea materialelor combustibile (depozite de furaje, păduri etc.) sau cele situate pe acoperişuri combustibile, vor fi prevăzute cu site sau grătare pentru reţinerea scânteilor;
● se interzice încastrarea elementelor combustibile ale acoperişurilor, planşeelor etc. în coşurile de evacuare a fumului;
● se interzice racordarea focarelor alimentate cu gaze, la canalele de fum care deservesc şi focare cu combustibil solid sau lichid;
● în spaţiile cu pericol de incendiu şi explozie, nu se folosesc burlane din tablă pentru evacuarea fumului;
● se interzice folosirea improvizaţiilor la burlanele metalice de evacuare a fumului cu coturi multiple, montate pe lângă pereţii combustibili sau în apropierea materialelor combustibile;

Pentru creşterea gradului de protecţie a gospodăriilor şi pentru a preveni unele situaţii neplăcute cu consecinţe grave, cetăţenii trebuie să conştientizeze că ei sunt primii responsabili în a-şi proteja locuinţele şi bunurile.