Stiri din tulcea

Începând de mâine, tulcenii din 6 zone din cartierul Dallas pot depune solicitări pentru un loc de parcare

17 august 2023
Începând de mâine, tulcenii din 6 zone din cartierul Dallas pot depune solicitări pentru un loc de parcare

Începând de mâine, tulcenii din 6 zone din cartierul Dallas pot depune solicitări pentru un loc de parcare

Timp de o săptămână, începând cu data de 18.08.2023, ora 16:30, persoanele cu domiciliul/reședința în municipiul Tulcea, cartierul Dallas, zonele cu coduri : DA, DB, DC, DD, DE și DF, pot depune solicitări on-line pentru atribuirea directă/licitație a unui loc de parcare de reședință pe unitate locativă, potrivit informațiilor publicate de Primăria Tulcea.

Este vorba de ETAPA a I-a din acest an privind procesul de ATRIBUIRE LOCURI DE PARCARE.

Solicitările pot fi depuse până vineri, 25.08.2023, ora 16.30, on-line pe site-ul https://parcari.primariatulcea.ro/ sau la Biroul Parcări din cadrul D.I.A.P Tulcea – str. Plugari, nr.2 (cu acces din str. Păcii).

În cazul în care există o singură cerere pentru un loc, atribuirea se face direct.
În ceea ce privește atribuirea prin licitație:
– prețul de pornire a licitației: 150 lei inclusiv TVA; sub acest nivel nicio ofertă nu va putea fi acceptată;
– pasul de licitație este de minim 10 lei.

Persoanele validate și declarate câștigătoare în urma participării la licitația on-line/atribuire directă vor primi un e-mail de confirmare, după care vor trebui să achite contravaloarea licitaței și/sau tariful anual în termen de 5 zile lucrătoare de la data înștiințării.

Pentru a putea obține un loc de parcare în zonele de reședință prin oricare dintre cele două modalități de atribuire, solicitanții trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale:
1. să nu figureze cu datorii la bugetul local, cu excepția situațiilor în care acestea fac obiectul unor litigii, iar executarea a fost suspendată.
2. să nu dețină garaj/loc de parcare pe unitatea locativă în perimentrul locului de parcare pe care-l licitează.

Documente necesare:
A) pentru persoane fizice:
1. B.I./C.I;
2. Certificat de înmatriculare sau autorizație provizorie de circulație a autovehiculului în proprietatea sa sau în folosinţă;
3. Dovada deţinerii poliţei de asigurare tip RCA şi ITP valabil;
4. Documente privind dreptul de folosinţă (utilizare) a autovehiculului, contract de leasing, contract de comodat, dacă este cazul;
5. Certificat de încadrare în grupă de handicap grav sau accentuat, dacă este cazul;
6. Contract de vânzare-cumpărare, contract închiriere sau contract comodat, după caz.
B) pentru persoane juridice:
1. B.I./C.I reprezentant legal;
2. Certificat de înmatriculare sau autorizație provizorie de circulație a autovehiculului în proprietatea sa sau în folosinţă;
3. Dovada deţinerii poliţei de asigurare tip RCA şi ITP valabil;
4. Documente privind dreptul de folosinţă (utilizare) a autovehiculului, contract de leasing, contract de comodat;
5. Copie după certificatul de înregistrare de la Registrul Comerțului;
6. Contract de vânzare-cumpărare, contract de închiriere sau contract de comodat pentru sediu/punct de lucru.

(sursă info, foto : primariatulcea.ro, fb diaptulcea)